top of page
Analysing Data

WORKSHOP ธรรมนูญครอบครัว กับการส่งต่อธุรกิจ

Business Meeting
Brainstorming
Business Meeting

เนื้อหาคอร์สสัมมนา

วิธีการสมัครเรียน

Analyzing Graphs

ทำไมต้องเรียนคอร์สนี้?

การสร้างธุรกิจโดยไม่เตรียมการในเรื่องการส่งต่อ
ในที่สุดเราก็จะเป็นหนึ่งในธุรกิจครอบครัวที่ติดกับดัก และส่งต่อสิ่งที่เราสร้างมาได้ไม่ไกล
ถ้าไม่ใช่ธุรกิจยิ่งโตแล้วยิ่งแยก.. ก็อาจจะกลายเป็นครอบครัวที่ลูกหลานต้องมาขึ้นโรงขึ้นศาลเพราะตกลงกันไม่ได้

คอร์สนี้สอนอะไรบ้าง?

เรากลั่นกรองเนื้อหาจากประสบการณ์ตรง เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจและสามารถเขียนธรรมนูญครอบครัวของครอบครัวได้อย่างแท้จริง


โดยจัดสัมมนาเป็นแบบ Workshop เพื่อให้ผู้อบรมเห็นปัญหาในกระบวนการจัดทำ


‣  เรียนรู้แนวคิดและปัญหาจากครอบครัวคนอื่น ปัญหาของธุรกิจครอบครัวมีอะไรบ้าง

‣  ปัจจัย 3 ด้าน อะไรบ้างที่ทำให้ธุรกิจครอบครัวส่งต่อไม่เกิน 3 รุ่น และทางแก้

‣  ความรู้กฎหมายพื้นฐานที่ต้องมีก่อนลงมือเขียน

‣  โครงสร้างของธรรมนูญครอบครัว

‣  ใครบ้างที่มีส่วนในการเข้าร่วมจัดทำธรรมนูญครอบครัว

‣  ขั้นตอนการจัดทำและการทำให้ธรรมนูญมีผลบังคับได้ไม่ใช่เก็บบนหิ้ง

‣  ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้

‣  Workshop และ ถามตอบ 

ใครที่ต้องเรียน?

เหตุผลที่ธุรกิจครอบครัวส่งต่อได้ไม่เกิน 3 รุ่น 

สาเหตุก็เกิดจากการปล่อยทุกอย่างตามธรรมชาติ  ไม่รู้วิธีรับมือ  ไม่ได้วางแผนระยะยาว


ไม่ว่าคุณจะเป็นทายาทรุ่นไหนก็ตาม หากมีความรู้ความเข้าใจศาสตร์การส่งต่อและรับช่วงต่อธุรกิจ

ก็จะช่วยให้การส่งต่อธุรกิจจากรุ่นปัจจุบันส่งต่อให้รุ่นต่อไปได้ราบรื่นมากขึ้น

มีแนวทางจากผู้อื่นทำให้มีวิสัยทัศน์

ช่วยลดปัญหาการเกิดข้อพิพาทระหว่างพี่น้องจนต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง เสียความสัมพันธ์อย่างถาวร


หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับ  

✔   เจ้าของธุรกิจทุกอุตสาหกรรม   

✔   ทายาทธุรกิจ

✔   ที่ปรึกษาธุรกิจ

✔ ผู้สนใจทั่วไป 

bottom of page