top of page

Succession Plan คืออะไร?

เป็นกระบวนการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งต่อธุรกิจไปยังรุ่นต่อไปในอนาคต โดยครอบคลุมถึงประเด็นที่สำคัญในด้านต่างๆ เช่น ตำแหน่งผู้นำ กรรมสิทธิ์ ระบบในการบริหาร รวมถึงการจัดการทรัพย์สินของครอบครัว 

การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าจะช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงและช่วยให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างไร้รอยต่อ

Succession Plan จะช่วยตอบคำถามสำคัญเหล่านี้

การบริหารจัดการธุรกิจในอนาคต

 • หากผู้นำในรุ่นปัจจุบันเกษียณอายุ แล้วใครจะขึ้นมาเป็นผู้บริหารในรุ่นต่อไป ?

 • ผู้บริหารที่กำลังจะก้าวขึ้นมาจะเป็นสมาชิกในครอบครัว หรือใช้การจ้างมืออาชีพที่เป็นบุคคลภายนอกเข้ามาบริหารแทน ?

 • วิสัยทัศน์ของธุรกิจเป็นอย่างไรในอนาคต ?

 • ลักษณะของผู้นำธุรกิจที่คุณคาดหวังไว้ในอนาคตเป็นเช่นไร ?

 • ผู้นำจะยุติบทบาทและส่งต่อให้รุ่นต่อไปเมื่อไร ?

กรรมสิทธิ์ในธุรกิจ

 • สัดส่วนความเป็นเจ้าของ การถือหุ้นจะเป็นอย่างไร ?

 • คุณต้องการให้ธุรกิจยังคงเป็นของสมาชิกในครอบครัวหรือไม่?

 • จะขายธุรกิจต่อให้กับลูกจ้างในธุรกิจของคุณ? หรือประกาศขายให้บุคคลภายนอกเข้ามาเป็นเจ้าของแทน?

นโยบายการทำงาน และสวัสดิการ

 • ครอบครัวจะมีมาตรการอย่างไรในการคัดเลือกผู้บริหารในรุ่นต่อไป ?

 • ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้นำรุ่นต่อไปจะเป็นอย่างไร ?

 • เกณฑ์การเข้าทำงานของสมาชิกในครอบครัวมีอะไรบ้าง ?

 • สวัสดิการสำหรับสมาชิกที่เข้าทำงานและไม่เข้าทำงานจะเป็นอย่างไร ?

 • การจัดการมรดกของครอบครัว จัดสรรทรัพย์สินในฝั่งธุรกิจ และฝั่งครอบครัวอย่างไร ?

การขายธุรกิจ

 • คุณต้องการขายธุรกิจของคุณหรือไม่ ?

 • มีการวิเคราะห์ปัจจัยด้านใดบ้างเพื่อตัดสินใจในการขายธุรกิจ?

 • การวางแผนเพื่อทำการขายธุรกิจ

 • การจัดการด้านภาษี

 • การเตรียมความพร้อมด้านงบการเงินเพื่อหาผู้ซื้อ

 • มีการวางแผนด้าน Exit Plan อย่างไรบ้าง ?

จากลูกค้าของเรา

estate_edited.png

บริษัท Estate Creation  จำกัด

"ประสบการณ์จากการใช้บริการที่ปรึกษาการจัดทำธรรมนูญครอบครัว การวางแผนภาษีอาการ และระบบบัญชี ของคุณปภาสร
แก้วกอบสิน และทีมงาน Idol Planner 


     “สิ่งแรกที่เห็นความแตกต่างจากผู้ที่เสนอบริการรายอื่นๆ คือการพูดคุยสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา เป็นกันเอง ทำให้เกิดความรู้สึกเชื่อมั่น ไว้วางใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ทั้งผู้รับและผู้ให้บริการต้องมีความเชื่อใจและไว้วางใจกัน เพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้เต็มที่ มิฉะนั้น ผลงานจะไม่ได้ตามที่คาดหวัง หรืออาจเสียเวลามากเกินควร”


    “ความรู้และประสบการณ์ด้านระบบบัญชีและกฎหมายภาษีของคุณปภาสรที่มีอย่างหลากหลาย และการที่มีลูกค้ามากมายในธุรกิจต่างๆ นอกจากจะทำให้สามารถทำความเข้าใจลักษณะของธุรกิจ ช่วยให้วางระบบได้ดีแล้ว ยังช่วยในการอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได้อีกด้วย”


     “กระบวนการในการจัดทำธรรมนูญครอบครัวมีความละเอียดอ่อน ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน ต้องอาศัยการสื่อสารที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ รวมทั้งในระหว่างสมาชิกครอบครัวของผู้รับบริการเองด้วย คุณปภาสรและทีมงานไอดอลแพลนเนอร์สามารถช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความสัมพันธ์ที่ดี ทำให้การจัดทำธรรมนูญครอบครัวของเราสำเร็จสมบูรณ์ได้ตามที่ตั้งใจ"

คุณมีชัย  ชุนหรักษ์โชติ

ประธานกรรมการ

สร้างความพร้อมให้กับธุรกิจครอบครัวของคุณ

ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตั้งแต่วันนี้

IDOL

PLANNER

พร้อมให้คำปรึกษา

ติดต่อเราเลย

ให้เราติดต่อกลับ
bottom of page