©2019 by Idolplanner Co., Ltd.

สัมมนา WORKSHOP ธรรมนูญครอบครัว กับการส่งต่อธุรกิจ

 
 

OUR SEMINARS

ช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมานี้ มีประเด็นกฎหมายใหม่ที่เปลี่ยนแปลง เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจและการถือครองทรัพย์สินของเรามากมาย ซึ่งทำให้นักธุรกิจและเจ้าของทรัพย์สินต้องตื่นตัวอยู่ตลอด เพื่อเตรียมตัวรับมือและวางแผนให้ได้ประโยชน์สูงสุด

บริษัท ไอดอลแพลนเนอร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอัพเดตข้อมูลข่าวสาร และกฎหมายต่างๆที่ผู้ประกอบการพึงจะทราบ

เราจึงได้จัดสัมมนาเพื่อมอบความรู้ให้ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ตามประเด็นหลักที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจ

Brainstorming

ได้เวลาที่เจ้าของธุรกิจจะหยุดคิด.. นึกภาพอนาคตของครอบครัว ว่าอยากให้เป็นไปในทิศทางไหน ต้องทำอย่างไรธุรกิจจึงจะเติบโตจากรุ่นสู่รุ่น โดยไม่มีลูกหลานทะเลาะขัดแย้งกัน 

เพราะเหตุใด จึงต้องมีธรรมนูญครอบครัว ต้องจัดทำขึ้นแบบไหน มีตัวอย่างในการทำอย่างไร และทำอย่างไรให้ธรรมนูญที่ทำไว้ Active

Aerial view of house roofs in suburban n

รู้ลึกกฎหมายใหม่ภาษีที่ดิน
และการส่งต่อมรดก

ถอดชนวนภาษีที่ดินและการส่งต่อมรดก

การจัดเก็บภาษีที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง จากเดิมที่เก็บจากรายได้ เป็นการเก็บจากมูลค่าของทรัพย์สิน ซึ่งจะแพงขึ้นเรื่อยๆ

หากเรามีอสังหาริมทรัพย์ในมือที่จะวางแผนจัดหารายได้ หรือส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน จะมีวิธีการรับมือหรือวางแผนได้อย่างไรบ้าง พบคำตอบได้ที่นี่

Adult Students

เรื่องภาษี ที่เจ้าของกิจการควรรู้

รู้ให้ครบ จบปัญหาภาษี

วางแผนดี มีกำไร

หลักสูตรสำหรับเจ้าของกิจการและผู้บริหาร 

เรียนรู้ถึงโครงสร้างภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั้งหมด VAT และการหัก ณ ที่จ่ายต่างๆ เพื่อการวางแผนของธุรกิจอย่างครอบคลุมมากขึ้น

Contract Review

การอ่านงบการเงิน
สำหรับเจ้าของกิจการ

ภัยเงียบธุรกิจ ที่ซ่อนอยู่ในงบการเงิน

ปัจจุบัน กรมสรรพากรได้ปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องมือจัดเก็บตรวจสอบการเสียภาษี และให้สถาบันการเงินใช้งบการเงินที่นำส่ง พิจารณาสินเชื่อต่างๆ 

สัมมนานี้ จัดเพื่อให้เจ้าของธุรกิจทราบถึงความเสี่ยงในงบการเงิน ความสำคัญของกำไรสะสมในงบการเงิน และวิธีการจัดการความเสี่ยงต่างๆ

Display of Stock Market Quotes

การลงทุน

เข้าใจการลงทุนในหุ้น และกองทุนรวมทั่วโลก

โดยมีเนื้อหาแยกตามความสนใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา

"การลงทุนใน LTF และ RMF"

เงื่อนไขการลงทุนเพื่อวางแผนภาษีเงินได้เป็นอย่างไร และมีวิธีไหนในการคัดเลือกกองทุนที่เหมาะกับคุณ

"กราฟหุ้น รู้เทคนิคก่อนเทรด สำหรับมือใหม่"

รู้เทคนิคการดูเพื่อหาจังหวะเข้าและออก

การอ่านงบการเงินอย่างง่ายๆ

วิธีการดูแท่งเทียน เส้นค่าเฉลี่ยราคา 

และสัญญาณบอกจังหวะการลงทุน แนะนำการดูเงินรายใหญ่ไหลเข้าและไหลออก

Business Meeting

ปั้นเซียน สำหรับที่ปรึกษาธุรกิจ

หลักสูตรแห่งปี สำหรับคนที่อยากเป็นที่ปรึกษาธุรกิจมืออาชีพ เริ่มจากพื้นฐาน ไปจนถึงระดับเซียน ด้วยตัวอย่างกรณีศึกษามากมาย

โดยเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่เรื่องกฎหมายธุรกิจ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล กฎหมายแรงงานและข้อบังคับพนักงาน หลักการบัญชีสำหรับที่ปรึกษา การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย จนถึงการวางแผนมรดก