อสังหาริมทรัพย์

จัดการระบบทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ

เราให้คำแนะนำเพื่อบริหารจัดการในธุรกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ ขาย ถือครอง หรือส่งต่ออสังหาริมทรัพย์

คุณรู้หรือไม่ ?

การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น มีความแตกต่างจากสินทรัพย์ประเภทอื่น  เนื่องจากทุกครั้งที่มีการทำนิติกรรมซื้อขาย จำนอง หรือจดทะเบียนสิทธิต่างๆ จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น 

 

ค่าธรรมเนียมและภาษีต่างๆ มีวิธีคำนวณที่แตกต่างกัน ดังนั้นหากไม่มีการวางแผนล่วงหน้า คุณก็จะต้องเสียเงินไปอย่างเปล่าประโยชน์

ค่าธรรมเนียมกรมที่ดิน 

จดทะเบียนนิติกรรมต่างๆ 

จดทะเบียนซื้อขาย  

ให้/โอนมรดก  

ค่าภาษีของกรมสรรพากร

ภาษีเงินได้ 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

เราจัดการให้อย่างครบวงจร

เราแตกต่างจากผู้อื่นตรงที่ เรามองรอบด้านมากกว่า  

เรามีความรู้และประสบการณ์ตรงที่ครอบคลุมทุกประเด็น  ทำให้ลูกค้าได้บริการครบแบบ All in One  ไม่ต้องใช้คนจากหลายทีม ไม่เสียค่าใช้จ่ายหลายครั้ง  ในการดูแลความเชื่อมโยงแต่ละเรื่อง

วางแผนก่อนซื้อ

วางแผนก่อนขาย

วางแผนการถือครอง

จัดระบบการถือครอง

อสังหาริมทรัพย์มีรายละเอียดที่ซับซ้อน  ไม่ใช่เพียงแค่ด้านค่าใช้จ่ายท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการบริหารจัดการด้านความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวอีกด้วย  จึงจำเป็นต้องมีความระมัดระวังและรอบคอบอย่างที่สุด  

เรื่องละเอียดอ่อนแบบนี้ ให้เราจัดการดีกว่า

Idolplanner Co., ltd.

Address

1055/577 State Tower 29th Fl.
Silom Rd., Bangrak
Bangkok 10500

Contact

Tel: 02 010 8823

Follow

  • Facebook
  • YouTube

©2020 by Idolplanner Co., Ltd.