Holding Company

เราช่วยคุณด้านการจัดตั้ง Holding Company และปรับโครงสร้างธุรกิจทั้งระบบ

สำหรับธุรกิจทุกขนาด Holding Company หรือบริษัทโฮลดิ้ง ถือเป็นกลยุทธ์ที่ใช้จัดการบริหารทรัพย์สินของครอบครัว และบริษัทอื่นๆในเครือ รวมถึงยังใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงต่างๆของกิจการของคุณ

โครงสร้างที่ช่วยจัดการทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้กับธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจและทรัพย์สิน

ทำไมต้องปรับโครงสร้างเป็น Holding?

บริษัทโฮลดิ้ง เป็นกลยุทธ์ที่ธุรกิจระดับโลกเลือกใช้

เพราะมีข้อดีที่ส่งเสริมธุรกิจได้เป็นอย่างดี

dots_square_grid_05_pattern_clip_art_251
บริษัทโฮลดิ้ง holding company
true-119530_edited_edited.png
true-119530_edited_edited.png
true-119530_edited_edited.png
true-119530_edited_edited.png
true-119530_edited_edited.png
true-119530_edited_edited.png

ปกป้องทรัพย์สิน จำกัดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

จัดโครงสร้างบริษัท เพื่อรองรับการขยายกิจการ

รวมการบริหาร เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการธุรกิจและทรัพย์สิน

ใช้เป็นเครื่องมือบริหารสวัสดิการคนในครอบครัว

เพิ่มความโปร่งใสในการประกอบกิจการ

true-119530_edited_edited.png

ลดตุ้นทุนในการดำเนินธุรกิจ

true-119530_edited_edited.png

เพิ่มความสะดวกในการถ่ายโอนธุรกิจ หรือส่งต่อความเป็นเจ้าของธุรกิจ

ปกป้องธุรกิจและทรัพย์สิน จำกัดความเสี่ยง

dots_square_grid_05_pattern_clip_art_251
dots_square_grid_05_pattern_clip_art_251

โครงสร้าง Holding Company ที่เป็นบริษัทแม่เปรียบเสมือนโล่ที่ทำหน้าที่ปกป้องทรัพย์สินของบริษัทลูกๆในเครือของตัวเอง   เจ้าหนี้ของบริษัทลูกก็ถือว่าเป็นเจ้าหนี้ของลูกคนเดียว  เจ้าหนี้ไม่สามารถแตะต้องทรัพย์สิน ที่เป็นของโฮลดิ้ง หรือหน่วยธุรกิจอื่นๆภายใต้โฮลดิ้งได้

shield.png

การส่งต่อทรัพย์สิน และจัดการทรัพย์สินสามารถทำได้อย่างคล่องตัว

จัดสรรแบ่งทรัพย์สิน หรือเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่เป็นสมาชิกในธุรกิจได้อย่างสะดวกและโปร่งใส รวมถึงใช้เป็นที่รวมเงินของครอบครัว (Cash Pooling)

 

การส่งต่อทรัพย์สินสามารถจัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าโครงสร้างบริษัททั่วไป

working-together-uniting-puzzle-piece_75

ถ้าคุณไม่จัดโครงสร้างเป็น Holding Company และรวมธุรกิจหลายธุรกิจให้อยู่ในบริษัทเดียวกัน จะเกิดปัญหายุ่งยากตามมา เพราะเกิดความไม่ชัดเจนของธุรกิจ รวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆของบริษัทก็จะไม่มีความแม่นยำ ซึ่งทำให้การวัดผลประกอบการ หรือกำไรของแต่ละธุรกิจขาดประสิทธิภาพ

isometric-business-people-meeting_52683-

ลดค่าใช้จ่ายทางภาษี

 • Holding Company จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถชะลอภาระภาษี และประหยัดภาษีรายได้ เนื่องจากการได้รับเงินปันผลจากบริษัทลูกนั้นได้รับการยกเว้นภาษี 

 • การดึงเงินออกจากบริษัทลูกมาที่ผู้ถือหุ้นโดยตรง ทำให้ผู้ถือหุ้นถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือต้องเอารายได้จากเงินปันผลมาเสียภาษีบุคคลธรรมดา

 

 • แต่หากเงินปันผลนั้น ถูกจ่ายมาที่บริษัทโฮลดิ้งแทน จะได้รับการยกเว้นภาษีที่เกิดจากรายได้จากเงินปันผล

dots_square_grid_05_pattern_clip_art_251
dots_square_grid_05_pattern_clip_art_251
Untitled-1.png

หากคุณมีธุรกิจที่กำลังเติบโต หรือมีแนวโน้มที่จะขยับขยายกิจการในอนาคต การปรับโครงสร้างเป็นบริษัทโฮลดิ้งถือเป็นการเตรียมพร้อมที่ขาดไม่ได้สำหรับธุรกิจและครอบครัวของคุณ

บริการอย่างครบวงจร

all-in-one-rubber-stamp-vector-12698482_

นอกเหนือจากการวิเคราะห์ และสร้างแผนที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เรายังบริหารจัดการเรื่องเหล่านี้ให้คุณ

 • การเลือกสถานประกอบการ

 • แผนรายได้ที่จะเกิดขึ้นของ Holding Company

 • วางแผนรายจ่ายของ Holding Company เพื่อการบริหารกำไรสะสม

 • วางระบบ แยกประเภททรัพย์สินธุรกิจและทรัพย์สินครอบครัว

 • จัดการความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นในช่วงปรับโครงสร้าง

การส่งมอบงาน

yupiramos170906041.png

หลังจากที่เราทำการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ เราจะนำเสนอแผนการปรับโครงสร้าง โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญทำการคำนวนแผนภาษี  และจัดทำโครงสร้างทางการเงินของบริษัทโฮลดิ้ง

 • สรุปการเปลี่ยนโครงสร้างบริษัททั้งหมด หลังการตัดสินใจของลูกค้า

 • จัดทำเอกสาร สำหรับการเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

 • จัดทำเอกสาร สำหรับการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง

 • จัดทำใบหุ้น

 • จดแจ้งเอกสารทั้งหมดต่อกระทรวงพาณิชย์

 • ส่งมอบเอกสาร

เราคือที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในด้านธุรกิจครอบครัว IDOL PLANNER CONSULTING จึงเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลง และความท้าทายใหม่ๆที่เจ้าของธุรกิจจะต้องเผชิญ ในปัจจุบันมีธุรกิจจำนวนมากที่ใช้โครงสร้างธุรกิจที่ไม่เหมาะสมในการประกอบกิจการ ทำให้ระบบการบริหารและการจัดการนั้นขาดประสิทธิภาพ เราเชื่อว่าการวางรากฐานที่ดีจะสามารถเติมเต็มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณได้

IDOL PLANNER CONSULTING มีผู้เชี่ยวชาญในด้านการปรับโครงสร้างองค์กร ภาษี กฎหมาย และการจัดการธุรกิจครอบครัว พันธกิจของเราคือการช่วยเหลือบริษัทของครอบครัวได้เติบโตและเราพร้อมที่จะเป็นส่วนสำคัญในการเติมเต็มศักยภาพของธุรกิจคุณ ผู้ที่สนใจด้านการปรับโครงสร้างองค์กร หรือจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง 

photo-1477959858617-67f85cf4f1df_edited_
กรุณากรอกข้อมูลอย่างครบถ้วน
เพื่อให้ทีมที่ปรึกษาติดต่อกลับหาคุณ

ผู้นำด้านการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวและกงสี 

favicon copy.jpg