บริษัทโฮลดิ้ง

เราช่วยคุณด้านการจัดตั้งบริษัท โฮลดิ้ง และปรับโครงสร้างธุรกิจทั้งระบบ

สำหรับธุรกิจทุกขนาด บริษัทโฮลดิ้ง ถือเป็นกลยุทธ์ที่ใช้จัดการบริหารทรัพย์สิน และบริษัทอื่นๆในเครือ รวมถึงยังใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงต่างๆของกิจการของคุณ

โครงสร้างที่ช่วยจัดการทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้กับธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบริษัทและทรัพย์สิน

ทำไมต้องปรับโครงสร้างเป็นโฮลดิ้ง?

บริษัทโฮลดิ้ง เป็นกลยุทธ์ที่ธุรกิจระดับโลกเลือกใช้

เพราะมีข้อดีที่ส่งเสริมธุรกิจได้เป็นอย่างดี

ปกป้องทรัพย์สิน จำกัดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

จัดโครงสร้างบริษัท เพื่อรองรับการขยายกิจการ

รวมการบริหาร เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการธุรกิจและทรัพย์สิน

ใช้เป็นเครื่องมือบริหารสวัสดิการคนในครอบครัว

เพิ่มความโปร่งใสในการประกอบกิจการ

ลดตุ้นทุนในการดำเนินธุรกิจ

เพิ่มความสะดวกในการถ่ายโอนธุรกิจ หรือส่งต่อความเป็นเจ้าของธุรกิจ

ปกป้องธุรกิจและทรัพย์สิน จำกัดความเสี่ยง

โครงสร้างบริษัทโฮลดิ้ง ที่เป็นบริษัทแม่เปรียบเสมือนโล่ที่ทำหน้าที่ปกป้องทรัพย์สินของบริษัทลูกๆในเครือของตัวเอง   เจ้าหนี้ของบริษัทลูกก็ถือว่าเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทลูกคนเดียว  เจ้าหนี้ไม่สามารถแตะต้องทรัพย์สิน ที่เป็นของบริษัทโฮลดิ้ง หรือบริษัทลูกอื่นๆภายใต้บริษัทโฮลดิ้งได้

การส่งต่อทรัพย์สิน และจัดการทรัพย์สินสามารถทำได้อย่างคล่องตัว

จัดสรรแบ่งทรัพย์สิน หรือเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่เป็นสมาชิกในธุรกิจได้อย่างสะดวกและโปร่งใส รวมถึงใช้เป็นที่รวมเงินของครอบครัว (Cash Pooling)

 

การส่งต่อทรัพย์สินสามารถจัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าโครงสร้างบริษัททั่วไป

ถ้าคุณไม่จัดโครงสร้างเป็นบริษัทโฮลดิ้งและรวมธุรกิจหลายธุรกิจให้อยู่ในบริษัทเดียวกัน จะเกิดปัญหายุ่งยากตามมา เพราะเกิดความไม่ชัดเจนของธุรกิจ รวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆของบริษัทก็จะไม่มีความแม่นยำ ซึ่งทำให้การวัดผลประกอบการ หรือกำไรของแต่ละธุรกิจขาดประสิทธิภาพ

 • บริษัทโฮลดิ้ง จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถชะลอภาระภาษี และประหยัดภาษีรายได้ เนื่องจากการได้รับเงินปันผลจากบริษัทลูกนั้นได้รับการยกเว้นภาษี 

 • การดึงเงินออกจากบริษัทลูกมาที่ผู้ถือหุ้นโดยตรง ทำให้ผู้ถือหุ้นถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือต้องเอารายได้จากเงินปันผลมาเสียภาษีบุคคลธรรมดา

 

 • แต่หากเงินปันผลนั้น ถูกจ่ายมาที่บริษัทโฮลดิ้งแทน จะได้รับการยกเว้นภาษีที่เกิดจากรายได้จากเงินปันผล

 • การเลือกสถานประกอบการ

 • แผนรายได้ที่จะเกิดขึ้นของบริษัทโฮลดิ้ง

 • วางแผนรายจ่ายของบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อการบริหารกำไรสะสม

 • วางระบบ แยกประเภททรัพย์สินธุรกิจและทรัพย์สินครอบครัว

 • จัดการความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นในช่วงปรับโครงสร้าง

 • สรุปการเปลี่ยนโครงสร้างบริษัททั้งหมด หลังการตัดสินใจของลูกค้า

 • จัดทำเอกสาร สำหรับการเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

 • จัดทำเอกสาร สำหรับการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง

 • จัดทำใบหุ้น

 • จดแจ้งเอกสารทั้งหมดต่อกระทรวงพาณิชย์

 • ส่งมอบเอกสาร

IDOL PLANNER CONSULTING มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจครอบครัวมามากกว่า 20 ปี ด้วยประสบการณ์ เราจึงเข้าใจอุปสรรคและปัญหาของธุรกิจครอบครัวเป็นอย่างดี การวางโครงสร้างที่ดีคือหัวใจหลักสำคัญของธุรกิจครอบครัว เริ่มตั้งแต่โครงสร้างบริษัท การจัดตั้ง Holding Company การถือหุ้น  การมีแผนภาษีธุรกิจที่ดี การบริหารเงินปันผลเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน การจัดทำธรรมนูญครอบครัวเพื่อป้องกันความขัดแย้ง และการวางแผนพินัยกรรม ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการรักษาความมั่งคั่งของธุรกิจ และความสัมพันธ์ในครอบครัว

 

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี เราได้ช่วยธุรกิจครอบครัวทุกขนาดกว่า 500 ธุรกิจให้มีความมั่นคง และเติบโต ผ่านทางการปรึกษาแบบส่วนตัว การเดินสายเป็นวิทยากรทั่วประเทศ และคอร์สสัมมนาของเรา

Idolplanner Co., ltd.

Address

1055/577 State Tower 29th Fl.
Silom Rd., Bangrak
Bangkok 10500

Contact

Tel: 02 010 8823

Follow

©2020 by Idolplanner Co., Ltd.