คอร์สปั้นเซียน

"ที่ปรึกษาเงินล้าน" รุ่นที่ 5

เนื้อหาการเรียน

11 สิงหาคม 63 
1. พื้นฐานสู่การเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ

 

-ปูพื้นฐานเรื่องสำคัญในการเป็นที่ปรึกษา การเป็นที่ปรึกษาต้องรู้เรื่องอะไรบ้าง

-การจัดการระบบกฎหมายด้านภาษีอากร วิธีการค้นคว้าข้อมูล

-Personal Branding การสร้างความน่าเชื่อถือสำหรับที่ปรึกษา

-ทำอย่างไรให้ลูกค้าอยากเข้าหา

-การสร้างฐานลูกค้า สร้างตลาดลูกค้าที่ยั่งยืน

-วิธีทำลายกำแพงระหว่างเราและลูกค้า

-การรับฟังลูกค้า แกะบทสนทนาว่าลูกค้าต้องการอะไรกันแน่เพื่อทำการเสนอแผนที่ลูกค้าปฏิเสธไม่ได้

-ทำยังไงให้ลูกค้าอยากซื้อตั้งแต่นัดแรก

-วิธีการกำหนดค่าที่ปรึกษาที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่า

-ปิดการขาย วิธีการทำข้อเสนอที่ลูกค้าปฏิเสธไม่ได้

-การดูแลลูกค้าในระยะยาว ทำยังไงให้ลูกค้าอยากบอกต่อ

18 สิงหาคม 63 

2. กฎหมายธุรกิจ

 

ที่ปรึกษาที่ดีทุกคนต้องมีความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจ คอร์สนี้ได้รวบรวมกฎหมายธุรกิจที่สำคัญและพบเจอได้บ่อยจากประสบการณ์จริง วิธีการมองหารากฐานปัญหาในธุรกิจ ให้ลูกค้ามองเห็นถึงความเสี่ยง

 

สามารถเรียกเก็บค่าที่ปรึกษาด้านการจัดตั้งบริษัท (คุณจะเรียกค่าบริการได้มากกว่าราคาในตลาด หากคุณมีองค์ความรู้ที่ครอบคลุม)

การวางแผน ตั้งแต่ก่อนจัดตั้ง กำหนดรายระเอียดอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดในระยะยาว

รวมถึงการวางแผนสืบทอด

 

องค์กรธุรกิจแต่จะรูปแบบ :

- วิธีการจัดตั้งองค์กรรูปแบบต่างๆ

- ข้อดีข้อเสียสำหรับรูปแบบต่างๆ

- วิธีแนะนำลูกค้าด้านจัดตั้งองค์กรอย่างไรอย่างไรให้ลูกค้าสนใจ

- การวางแผน ตั้งแต่ก่อนจัดตั้ง กำหนดรายระเอียดอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดในระยะยาว

- การวางแผนสืบทอด

- การป้องกันปัญหาด้านการร่วมทุนกับคนนอกและคนในครอบครัว

การบริหารจัดการลูกหนี้ทางการค้า

- กฎหมายเกี่ยวกับการเรียกเก็บหนี้

- วิธีการรับมือกับลูกหนี้ ที่ใกล้หมดอายุความ

- วิธีช่วยลูกค้ามองถึงปัญหาลูกหนี้ ที่ลูกค้าอาจจะไม่รู้ตัว

 

พ.ร.บ. หุ้นส่วนบริษัท และ พ.ร.บ. ความรับผิด :

- เรียนรู้ข้อบัญญัติ พรบ ความรับผิด

- บริหารและปิดความเสี่ยงให้ธุรกิจลูกค้า (ในฐานะกรรมการ)

- การใช้ พรบ หุ้นส่วนบริษัท เพื่อใช้ในการฟ้องร้องกับกรรมการโดยตรง แทนการฟ้องบริษัท

การบริหารจัดการในฐานะเจ้าของ ผู้ร่วมทุน และตัวแทน

- การจัดการประชุมบริษัท การลงมติ

- รูปแบบการจัดรายงานประชุม และความสำคัญ

- การบริหารจัดการด้านเงินปันผล และวิธีการตั้งเงินสำรองตามกฎหมาย

- วิธีการวางแผนขายกิจการ วางแผนด้านทางเลือกให้ลูกค้าอย่างไร พร้อมวิธีบริหารจัดการด้านภาษี

25 สิงหาคม 63 

3. การวางแผนจัดการด้านภาษี : ภาษีบุคคลธรรมดา

 

- เทคนิคการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และการวางแผนในฐานะเจ้าของกิจการ

- การเสียภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล

- ใครบ้างที่ต้องเสียภาษีในหน่วยนี้ และเงินได้ในแต่ละชนิด

- การบริหารประเภทเงินได้แต่ละชนิด

- เทคนิคการวางแผนหักค่าใช้จ่าย ให้เจ้าของธุรกิจ

- เจาะลึก รายการค่าลดหย่อนภาษี

- กลยุทธ์ที่ใช้ในการวางแผนภาษี การกระจายหน่วยภาษี

- กลยุทธ์การชะลอการจ่ายภาษี

- วางแผนการรับเงินจากต่างประเทศ

- วิธีคำนวณ Credit ภาษีเงินปันผล ช่วยลูกค้าเรียกคืนค่าภาษี

- การจัดทำบัญชีของผู้ประกอบการ

- วิธีการค้นคว้า และอัพเดตข้อมูลกฎหมาย

1 กันยายน 63 

4. การวางแผนจัดการด้านภาษี : ภาษีนิติบุคคล

 

- วิธีการจัดการภาษีนิติบุคคลให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเทคนิคลับเฉพาะ

- รายได้และรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร

- บริหารรายจ่าย รายจ่ายอะไรหักภาษีได้บ้าง รายจ่ายอะไรที่หักภาษีได้มากกว่ารายจ่ายจริง

- วิธีการคำนวณค่าเสื่อมทรัพย์สิน และเทคนิคการจัดการภาษีสำหรับทรัพย์สิน

- เทคนิคการจัดการค่ารับรอง วิธีการจัดการค่าใช้จ่ายเพื่อหักเป็นรายจ่ายให้มากกว่าที่กฎหมายกำหนด

- การส่งเสริมการขาย การทำเอกสารที่จำเป็นเพื่อให้สามารถลงรายจ่ายได้

- วิธีการคำนวนภาษีสำหรับการบริจาคแต่ละประเภท

- การใช้ความรู้ภาษีบุคคลและนิติบุคคล เพื่อใช้ในการวางแผนภาษีเงินได้ประเภท 40(8)

- การวางแผนด้านการเชื่อมโยงภาษีบุคคลกับนิติบุคคลสำหรับเจ้าของธุรกิจ

8 กันยายน 63 

5. กฎหมายแรงงานและเทคนิคพิเศษด้านการจัดทำข้อบังคับพนักงาน

- วิธีตั้งคำถาม และเชื่อมโยงการบริการของที่ปรึกษา

- ตัวอย่างและคำถามที่ลูกค้ามักถามบ่อย พร้อมกลยุทธ์ในการให้คำแนะนำลูกค้า

- กฎหมายแรงงานที่ปรึกษาต้องทราบสำหรับการวางแผนให้เจ้าของธุรกิจ

- วิธีวางแผนโครงสร้างสวัสดิการให้เจ้าของกิจการ

- เทคนิคการเขียนข้อบังคับพนักงาน เพื่อไม่ให้เป็นการผูกมัดเจ้าของธุรกิจ

- ผลกระทบด้านภาษีในกรณีที่ไม่จัดทำข้อบังคับพนักงาน

15 กันยายน 63 

6. วิธีการวิเคราะห์งบการเงิน และการบัญชีเบื้องต้นสำหรับที่ปรึกษา

- ความรู้พื้นฐานด้านบัญชีสำหรับที่ปรึกษา

- Debit Credit และการบันทึกรายการทางบัญชี

- วิธีบันทึกรายการเกี่ยวกับ Stock สินค้า สุดยอดเทคนิค ในการใช้การจัดการกำไรสุทธิ

- เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อป้องกันสรรพากรเรียกตรวจสอบ

- วิธีสังเกตความผิดปกติในงบการเงิน และการให้คำแนะนำลูกค้า

- เรียนรู้ประเด็นที่มักเป็นปัญหาในงบการเงินจากเคสตัวอย่างจริง

- วิธีแก้ไขความผิดปกติในงบการเงิน

- เทคนิคการสร้างเกราะป้องกันปัญหาด้านงบการเงิน และวิธีการตรวจสอบงบการเงิน

22 กันยายน 63 

7. VAT และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- เทคนิคการวางโครงสร้างภาษี

- การหัก ณ ที่จ่ายตามประเภทเงินได้

- สวัสดิการพนักงาน : ค่าน้ำมัน ค่าเดินทาง อาหารกลางวัน นำมาหักภาษีอย่างไร

- เทคนิคพิเศษการจัดการสวัสดิการสำหรับเจ้าของธุรกิจ

- กรณีที่ลูกค้ามักจะหัก ณ ที่จ่ายผิด พร้อมวิธีการแนะนำด้านข้อกฎหมาย

- การหักภาษี ณ ที่จ่ายมีวิธีการดำเนินการอย่างไร

VAT

- ปูพื้นฐานด้าน VAT มีหลักการอย่างไร วิธีชำระภาษีอย่างถูกต้อง

- VAT อะไรเคลมเป็นภาษีซื้อได้ หรือไม่ได้

- วิธีการจัดการ VAT ที่ไม่สามารถเคลมภาษีซื้อได้

- การส่งเสริมการขาย ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง VAT

- หลักและวิธีการคำนวนเบี้ยปรับเงินเพิ่ม

6 ตุลาคม 63 

8. การประกันชีวิต สวัสดิการสำหรับผู้บริหาร (Business Insurance)

- หลักการในการทำ Business insurance

- การวิเคราะห์และคัดเลือกผู้มุ่งหวังที่ได้ประโยชน์จากโครงการ Business insurance

- การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อทำการปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

- วิธีคำนวณเบี้ยประกันที่เหมาะสมและสรรพากรยอมรับ

- วิธีและขั้นตอนการนำเสนอแผนให้ลูกค้า

- ขั้นตอนการจัดการด้านเอกสารและภาษี

- ระบบการจ่ายเงินปันผล เพื่อใช้ภาษีที่ประหยัดได้เป็นเบี้ยค่าประกัน

- บทพูดที่ทรงพลังในการนำเสนอแผน

13 ตุลาคม 63 

9. เทคนิคขั้นเซียนด้านการวางแผนมรดก
ปรับโครงสร้างบริษัทโฮลดิ้ง และ ทรัสต์

- กฎหมายที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการจัดการมรดก

- หลักกฎหมายมรดก ทรัพย์สินคู่สมรส การแบ่งมรดก

- การแต่งตั้งและความสำคัญสำหรับบทบาท ผู้จัดการมรดกและผู้ปกครองทรัพย์บุตรผู้เยาว์

- การวางแผนมรดกให้กับธุรกิจครอบครัว

- การสร้างแผนสืบทอดให้กับธุรกิจครอบครัว

- เทคนิคการจัดทำพินัยกรรมให้ลูกค้าสินทรัพย์สูง

- เทคนิคขั้นเซียนในการวางแผนมรดก

- ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการให้ทรัพย์สินและมรดก

- การใช้เครื่องมือทางด้านการเงิน

- การจัดตั้งและประโยชน์ที่ได้รับจากการมีบริษัทโฮลดิ้ง

- ความหมายและการใช้ประโยชน์จากกองทรัสต์

20 ตุลาคม 63 

10. วิธีการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

(ซื้อ ขาย ถือครอง โอน)

- กฎหมายที่ต้องรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

- การจดสิทธิเก็บกินเพื่อวางแผนภาษีรายได้จากค่าเช่า

- ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการ ซื้อ ขาย ถือครอง โอนอสังหาริมทรัพย์

- การวางแผนภาษีซื้อขาย สำหรับกรณีมีเจ้าของร่วมหลายคน และนิติบุคคล

- เทคนิคการเลือกรูปแบบถือครองอสังหาริมทรัพย์ขั้นเซียน

- ภาษีใหม่สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการวางแผนภาษี

27 ตุลาคม 63 

11. Workshop / Case Studies

- เรียนรู้จากเคสตัวอย่างจริง จากประสบการณ์กว่า 20 ปี

- การนำหลักสูตรทั้งหมดมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง

- ฝึกการลงภาคสนามแบบเข้มข้น

- เทคนิคในการสื่อสารกับเจ้าของธุรกิจ สร้างกลยุทธ์การชี้นำให้กับเจ้าของธุรกิจโดยเกิดประโยชน์สูงสุด

- วิธีทำงานร่วมกับบุคลากรของเจ้าของธุรกิจ

- รูปแบบการจัดทำรายงาน

- เทคนิคการสร้างรายได้เพิ่มจากค่าที่ปรึกษา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับบริการ

- เทคนิคการรักษาลูกค้าในระยะยาว

สมัครเรียน Addline เราได้เลยค่ะ

add line idolplanner

Idolplanner Co., ltd.

Address

1055/577 State Tower 29th Fl.
Silom Rd., Bangrak
Bangkok 10500

Contact

Tel: 02 010 8823

Follow

  • Facebook
  • YouTube

©2020 by Idolplanner Co., Ltd.