ธรรมนูญครอบครัว

ตัวช่วยในการป้องกันและระงับความขัดแย้งภายในธุรกิจครอบครัว 

คุณรู้หรือไม่?

ธุรกิจครอบครัวกว่า 90% ไม่สามารถดำเนินกิจการได้เกิน 3 รุ่น เพราะสาเหตุเหล่านี้

01

ลูกหลานหลายคน แต่ละคนทุ่มเทให้กับธุรกิจครอบครัวไม่เท่ากัน บางคนไม่ได้เข้ามาทำงานให้กิจการครอบครัวเลย จะแบ่งหุ้นอย่างไรดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย หากคุณไม่ได้จัดการทำพินัยกรรมขึ้นมา สุดท้าย กฎหมายจะแบ่งทรัพย์สินโดยไม่สนใจความต้องการของคุณ

การแบ่งทรัพย์สินอย่างไม่เป็นธรรม

02

ทรัพย์สินของครอบครัวรั่วไหล

หุ้นของบริษัท หรือ อสังหาริมทรัพย์ที่คุณต้องการให้เป็นสมบัติกองกลาง ให้กับเฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้น ถ้าไม่มีการพูดคุยหรือดำเนินการทางกฎหมายโดยผู้มีสิทธิ์ หากรอให้สายเกินไป ในอนาคต ทรัพย์สินเหล่านี้ก็อาจจะถูกกระจายเป็นมรดกให้กับคนนอกหรือขายให้กับคนอื่นได้

03

ไม่มีการเลือกผู้สืบทอดที่เหมาะสม

โดยส่วนมากธรรมเนียมปฏิบัติของธุรกิจครอบครัวจะให้ลูกคนโตเป็นผู้สืบทอดธุรกิจ แต่ถ้าหากผู้สืบทอดคนนั้นไม่มีความสามารถพอ หรือไม่ต้องการที่จะสืบทอดธุรกิจ ก็อาจจะทำให้ธุรกิจชะงักหรือต้องมีอันล่มสลายไปในท้ายสุด

04

เงินกองกลาง ตัวสร้างความบาดหมาง?

ผู้ใหญ่ของครอบครัวหวังดี จัดให้มีกงสีไว้จับจ่าย ใช้สอยอย่างสะดวก แต่เวลาผ่านไป ลูกหลานต่างคนต่างมีครอบครัว มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทั้งที่จำเป็นและฟุ่มเฟือย การที่บริหารจัดการไม่ดีอาจนำมาซึ่งความบาดหมางกันได้ 

ธุรกิจครอบครัว ต้องจัดการอะไรบ้าง?

จัดการแบ่งทรัพย์สินที่เป็นของส่วนรวม (กงสี)
จัดโครงสร้างองค์กรธุรกิจให้แข็งแรง

ทรัพย์สินกงสีให้ชัดเจน  ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์  หุ้นของธุรกิจครอบครัว เงินสด หรือเครื่องหมายการค้า  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และวางกฎกติกาในการบริหารจัดการ การแบ่งปันผลประโยชน์ หรือส่งต่อทรัพย์สินประเภทนี้ให้กับทายาทรุ่นต่อไป  ใครบ้างมีสิทธิได้รับ  และมีระเบียบอย่างไร  รวมทั้งการจัดทำพินัยกรรมระดับครอบครัว สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย

มองให้ออกถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจซึ่งจะส่งผลมายังทรัพย์สินของครอบครัวได้  ทั้งเรื่องขององค์กรบริษัท ควรจะมีกี่บริษัท  จัดโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัทและภายในบริษัทเอง  ผู้บริหารที่มีความสามารถถ้าเสียชีวิตกะทันหัน ธุรกิจจะไปต่อได้หรือไม่ การจัดการด้านการเงินและการลงทุนของธุรกิจในสถานการณ์ต่าง ๆ 

วิสัยทัศน์และค่านิยมครอบครัว  

เพื่อให้สมาชิกครอบครัวมีเป้าหมายที่ชัดเจนและตรงกัน  รู้ว่าธุรกิจครอบครัวจะไปในทิศทางใด  การสานต่อค่านิยมคำสอนของรุ่นสร้างธุรกิจ  เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง  สร้างวัฒนธรรมความกตัญญูกตเวทิตาต่อรุ่นบุกเบิก รวมทั้งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

การอยู่ร่วมกันและดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกครอบครัว 

กำหนดรายละเอียดในเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลครอบครัวเป็นหลัก  ได้แก่ การจัดการประชุมทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการว่าควรจะมีเรื่องใดบ้าง ระยะเวลาความถี่ในการประชุมเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ชัดเจน การให้สวัสดิการ การจัดการกับข้อขัดแย้ง

การทำงานร่วมกัน 

กำหนดระเบียบของการเข้ามาทำงานของคนในครอบครัวให้ชัดเจน ใครบ้างมีสิทธิเข้ามาทำงานในธุรกิจของครอบครัว  ตำแหน่งงาน การเลื่อนตำแหน่ง การจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ

สภาครอบครัว 

กรอบกติกาที่กำหนดขึ้นจะต้องมีผู้ควบคุมกฎ  จึงต้องมีการคัดเลือกผู้ที่จะดูแลกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปด้วยดีตามระเบียบที่ครอบครัวร่วมกันสร้างขึ้น  จำนวนของสภาครอบครัวขึ้นอยู่กับขนาดของครอบครัวเป็นหลัก มีการแบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัว

ธรรมนูญครอบครัว ห้ามผลัด ห้ามรอ เพราะพรุ่งนี้อาจสายเกินไป

ด้วยประสบการณ์ที่ทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจครอบครัวเป็นเวลากว่า 20 ปี  ทีมงานเรามีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี กฎหมาย รวมถึงการลงทุนรูปแบบต่างๆ

 

เราแตกต่างจากผู้อื่นตรงที่ เรามองรอบด้านมากกว่า  ไม่ใช่แค่การสร้างข้อตกลง

เรามีความรู้และประสบการณ์ตรงที่ครอบคลุมทุกประเด็น  ทำให้ลูกค้าได้บริการครบแบบ All in One  ไม่ต้องใช้คนจากหลายทีม เสียค่าใช้จ่ายหลายครั้ง เพื่อดูแลความเชื่อมโยงแต่ละเรื่อง

แม้ว่าการจัดทำธรรมนูญครอบครัวจะเป็นข้อตกลงร่วมกันของคนในครอบครัวแต่การใช้ “คนกลาง” ที่มีประสบการณ์เป็นผู้ไกล่เกลี่ย มีกรณีศึกษาที่หลากหลายให้สมาชิกได้ตัดสินใจ  จะทำให้ธรรมนูญครอบครัวของคุณมีเนื้อหาที่ครบถ้วน และเป็นกลางมากที่สุด  สามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริงได้ในระยะยาว

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการธุรกิจครอบครัวของคุณ กำลังรอคุณอยู่

ปรึกษาเราเลย วันนี้

Idolplanner Co., ltd.

Address

1055/577 State Tower 29th Fl.
Silom Rd., Bangrak
Bangkok 10500

Contact

Tel: 02 010 8823

Follow

©2020 by Idolplanner Co., Ltd.