top of page

ธรรมนูญครอบครัว

บริหารจัดการธุรกิจครอบครัวอย่างเป็นมืออาชีพ

ธรรมนูญครอบครัว เป็นเครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่สุดในการช่วยบริหารจัดการธุรกิจครอบครัว ในด้านการสร้างความชัดเจนให้กับสมาชิกในครอบครัว ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาความขัดแย้งในอนาคต และขับเคลื่อนธุรกิจของครอบครัวให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

CONTACT US!

 • Facebook - White Circle
Anchor 2

ธุรกิจครอบครัว โดยทั่วไปมักได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าสูง แต่มีโครงสร้างที่เปราะบางเป็นจุดอ่อนสำคัญ

ppt_slide_h_1%20copy_edited.png

อัตราการอยู่รอดธุรกิจครอบครัว

30% อยู่รอดถึงรุ่นที่ 2

12% อยู่รอดถึงรุ่นที่ 3

4% อยู่รอดถึงรุ่นที่ 4

ธุรกิจครอบครัว-กงสี

ต้องเขียนธรรมนูญครอบครัว 

ธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จมาได้อย่างยาวนาน มีการสานต่อธุรกิจอย่างราบรื่น มักมีการจัดทำธรรมนูญครอบครัวเป็นของตนเอง

ที่ IPC เราช่วยคุณบริหารจัดการ เรื่องเหล่านี้

ด้านครอบครัว

สร้างความสามัคคี ป้องกันปัญหาด้านความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในครอบครัว 

 • ช่วยกำหนดกติกา แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับสมาชิก

 • สร้างระบบสวัสดิการที่ชัดเจนให้กับสมาชิกครอบครัว

 • สร้างระบบการสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิก

 • วางโครงสร้างในการระงับข้อพิพาทต่างๆสำหรับอนาคต

ด้านธุรกิจ

บริหารจัดการธุรกิจครอบครัวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เราช่วยคุณบริหารเรื่องสำคัญในด้านธุรกิจครอบครัว เช่น

 • วางกติกาการเข้าทำงานในธุรกิจครอบครัว

 • จัดการด้านหน้าที่สำหรับสมาชิกที่ต้องรับผิดชอบ

 • กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล

 • การบริหารจัดการ Non-Family Member

 • วางแผนคัดเลือกทายาทธุรกิจ

จัดสรรความเป็นเจ้าของ

ช่วยจัดสรรความเป็นเจ้าของอย่างเป็นระบบ สร้างความชัดเจนและโปร่งใสให้กับสมาชิกในครอบครัว ธรรมนูญครอบครัวจะช่วยบริหารจัดการในด้าน

 • การกำหนดความเป็นเจ้าของในธุรกิจครอบครัว

 • บริหารจัดการทรัพย์สินและจัดสรรด้านผลประโยชน์ต่างๆให้เป็นระบบ

 • กำหนดข้อตกลงผู้ถือหุ้นที่เป็นลายลักษณ์อักษร

 • สร้างกติกาการซื้อ-ขาย-โอนและส่งต่อหุ้นของธุรกิจ

Anchor 1
สำหรับครอบครัว

เรามองการณ์ไกลและครอบคลุมกว่า

สร้างแผนสำหรับครอบครัวของคุณ โดยเราจะวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวไปถึงอนาคต

 

กำหนด Vision และ Mission ของธุรกิจครอบครัว ให้รองรับกับสมาชิกในปัจจุบันรวมถึงอนาคต เมื่อครอบครัวของคุณขยายใหญ่ขึ้น

เราช่วยสร้างนโยบายต่างๆที่สำคัญให้กับสมาชิกที่เข้าทำงานในธุรกิจครอบครัว รวมถึงสมาชิกที่ไม่ได้เข้าทำงาน รวมถึงช่วยจัดระบบการสื่อสารในครอบครัวให้มีประสิทธิภาพทำให้สมาชิกมีความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัว

family-business-data-analysis-chart-info
27726618_edited_edited_edited.png
สำหรับธุรกิจของครอบครัว

บริหารจัดการรอบด้าน

ที่ช่วยปิดความเสี่ยงให้กับคุณ

การบริหารจัดการธุรกิจของครอบครัว เป็นประเด็นที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพราะธุรกิจของครอบครัวถือเป็นคลังสะสมความมั่งคั่งของครอบครัว ดังนั้นการจัดวางโครงสร้างด้านต่างๆ จึงต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและความรู้ความเชี่ยวชาญในรอบด้าน 

ที่ IPC เรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยคุณบริหารจัดการธุรกิจ และทรัพย์สินของครอบครัว รวมไปถึงการปรับโครงสร้างด้านสวัสดิการและเงินปันผลเพื่อสร้างความชัดเจนแก่สมาชิกผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจครอบครัว

ทำไมต้องเขียนธรรมนูญครอบครัวกับ IPC

เราสร้างแผน

ที่เหมาะสมกับคุณ

เราเข้าใจถึงความแตกต่างในแต่ละครอบครัว บริการของเราจึงมุ่งเน้นที่การออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของครอบครัวและความต้องการของคุณ

เรามีแผนสำหรับสมาชิกทุกคน

สมาชิกแต่ละคนอาจมีแผนสำหรับอนาคตที่แตกต่างกัน ที่ IPC เรามีทีมที่จะช่วยสร้างแผนด้าน Wealth ให้กับสมาชิกในครอบครัวทุกคน

เรามีมุมมองที่รอบด้านกว่า

IPC เราเชี่ยวชาญด้านธุรกิจครอบครัว ภาษีและกฏหมาย ทำให้ลูกค้าของเราทุกคนจะได้บริการครบแบบ All in One เพื่อดูแลความเชื่อมโยงในเรื่องที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัวของคุณ

เรามุ่งเน้นการสร้างความคุ้มค่าให้คุณ

เราสร้างบริการโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าของคุณ ดังนั้นทุกบริการจากเรา คุณจึงมีทางเลือกที่เหมาะสมกับงบประมาณของคุณ

ลูกค้าบางส่วนที่ร่วมงานกับเรา

Picture1_edited.png
merito_edited.png
jrm_edited.png
legacy.gif
gogi_edited.png
biopharm_edited.png
bdg_edited.png
29738_1542004876668_edited_edited.png
hitech_edited.png
wutisak.png
asiaprecision.png
vichaivej.png
images_edited.png
wongpa_edited.png
estate_edited.png
cjgroup.png

ลูกค้าคิดอย่างไรกับเรา

estate_edited.png

บริษัท Estate Creation  จำกัด

"ประสบการณ์จากการใช้บริการที่ปรึกษาการจัดทำธรรมนูญครอบครัว การวางแผนภาษีอาการ และระบบบัญชี ของคุณปภาสร
แก้วกอบสิน และทีมงาน Idol Planner 


     “สิ่งแรกที่เห็นความแตกต่างจากผู้ที่เสนอบริการรายอื่นๆ คือการพูดคุยสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา เป็นกันเอง ทำให้เกิดความรู้สึกเชื่อมั่น ไว้วางใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ทั้งผู้รับและผู้ให้บริการต้องมีความเชื่อใจและไว้วางใจกัน เพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้เต็มที่ มิฉะนั้น ผลงานจะไม่ได้ตามที่คาดหวัง หรืออาจเสียเวลามากเกินควร”


    “ความรู้และประสบการณ์ด้านระบบบัญชีและกฎหมายภาษีของคุณปภาสรที่มีอย่างหลากหลาย และการที่มีลูกค้ามากมายในธุรกิจต่างๆ นอกจากจะทำให้สามารถทำความเข้าใจลักษณะของธุรกิจ ช่วยให้วางระบบได้ดีแล้ว ยังช่วยในการอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได้อีกด้วย”


     “กระบวนการในการจัดทำธรรมนูญครอบครัวมีความละเอียดอ่อน ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน ต้องอาศัยการสื่อสารที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ รวมทั้งในระหว่างสมาชิกครอบครัวของผู้รับบริการเองด้วย คุณปภาสรและทีมงานไอดอลแพลนเนอร์สามารถช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความสัมพันธ์ที่ดี ทำให้การจัดทำธรรมนูญครอบครัวของเราสำเร็จสมบูรณ์ได้ตามที่ตั้งใจ"

คุณมีชัย  ชุนหรักษ์โชติ

ประธานกรรมการ

favicon copy.jpg

IDOL PLANNER CONSULTING

ธุรกิจครอบครัว คืองานถนัดของเรา

bottom of page