ธรรมนูญครอบครัว

ตัวช่วยในการป้องกันและระงับความขัดแย้งภายในธุรกิจครอบครัว 

กำหนด กฎ กติกาในครอบครัว เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมแก่สมาชิกในครอบครัว ครอบคลุมทุกประเด็นทั้งการจัดการธุรกิจและการอยู่ร่วมกันของสมาชิกครอบครัว

คุณรู้หรือไม่ ?

 90% ของธุรกิจครอบครัว ไม่สามารถดำเนินกิจการได้เกิน 3 รุ่น 

 

โดยปัญหาเรื้อรังมาจากสาเหตุเหล่านี้

ระบบการจัดการทรัพย์สินไม่มีประสิทธิภาพ

ทรัพย์สินของครอบครัวรั่วไหล

ไม่มีแผนการเลือกผู้สืบทอดที่เหมาะสม

เงินกองกลางสร้างความบาดหมาง

ไม่มีมาตรการจัดการความเสี่ยงธุรกิจ

ธุรกิจขาดความโปร่งใส 

จัดการระบบธุรกิจและครอบครัวในทุกด้าน

แม้ว่าการจัดทำธรรมนูญครอบครัวจะเป็นข้อตกลงร่วมกันของคนในครอบครัวแต่การใช้ ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์เป็นผู้ไกล่เกลี่ย มีกรณีศึกษาที่หลากหลายเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ  จะทำให้ธรรมนูญครอบครัวของคุณมีเนื้อหาที่ครบถ้วน และเป็นกลางมากที่สุด และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริง

เรามีความรู้และประสบการณ์ตรงที่ครอบคลุมทุกประเด็น  ทำให้ลูกค้าได้บริการครบแบบ All in One  ไม่ต้องใช้คนจากหลายทีม ไม่เสียค่าใช้จ่ายหลายครั้ง  ในการดูแลความเชื่อมโยงแต่ละเรื่อง

จัดการแบ่งทรัพย์สินที่เป็นของส่วนรวม (กงสี)

 ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์  หุ้นของธุรกิจครอบครัว เงินสด หรือเครื่องหมายการค้า เพื่อให้เกิดความโปร่งใส พร้อมวางกฎกติกาในการบริหารจัดการ, การแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับทายาทรุ่นต่อไป 

 

บริการของเรายังครอบคลุมด้านการส่งต่อทรัพย์สิน รวมถึงการจัดทำพินัยกรรมระดับครอบครัว และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย

ปรับโครงสร้างองค์กรธุรกิจให้แข็งแรงและมีความเป็นมืออาชีพ

เราจะช่วยคุณบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของครอบครัว รวมทั้งเรื่องขององค์กรบริษัท, การจัดการของเรารวมถึงการวางโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัท และภายในบริษัท การปรับโครงสร้างของเรายังรวมถึงการบริหารด้านการเงินและการลงทุนของธุรกิจ เพื่อให้กิจการของคุณมีความพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์

สร้างวิสัยทัศน์และค่านิยมครอบครัว  

การกำหนดวิสัยทัศน์สามารถช่วยให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนมีความเข้าใจและมองเห็นเป้าหมายทางธุรกิจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เราจะช่วยคุณกำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นการสร้างเป้าหมายในระยะยาวสำหรับองค์กร เพื่อให้สมากชิกในธุรกิจสามารถเดินตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้

กำหนดกฎเกณฑ์ด้านการทำงาน  

สร้างกฎ และระเบียบของการเข้ามาทำงานของคนในครอบครัวให้เกิดความชัดเจน กำหนดสิทธิการเข้ามาทำงานในธุรกิจของ วางโครงสร้างระบบสวัสดิการของครอบครัว, การบริหารตำแหน่งงาน การเลื่อนตำแหน่ง, การจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ

จัดตั้งสภาครอบครัว 

กรอบกติกาที่กำหนดขึ้นจะต้องมีผู้ควบคุมกฎ  จึงต้องมีการคัดเลือกผู้ที่จะดูแลกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปด้วยดี ตามระเบียบที่ครอบครัวร่วมกันสร้างขึ้น จำนวนของสภาครอบครัวขึ้นอยู่กับขนาดของครอบครัวเป็นหลัก ซึ่งจะมีการแบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัว

การจัดตั้งสภาครอบครัวต้องมีการกำหนดรายละเอียดในเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลครอบครัว การจัดการประชุมทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ กำหนดระยะเวลาและความถี่ในการประชุม เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ชัดเจน รวมถึงบริหารจัดการกับข้อขัดแย้งในครอบครัว

เรื่องเหล่านี้ให้เราบริหารให้คุณ

เราคือที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

IDOL PLANNER CONSULTING มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจครอบครัวมามากกว่า 20 ปี ด้วยประสบการณ์ เราจึงเข้าใจอุปสรรคและปัญหาของธุรกิจครอบครัวเป็นอย่างดี การวางโครงสร้างที่ดีคือหัวใจหลักสำคัญของธุรกิจครอบครัว เริ่มตั้งแต่โครงสร้างบริษัท การจัดตั้ง Holding Company การถือหุ้น  การมีแผนภาษีธุรกิจที่ดี การบริหารเงินปันผลเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน การจัดทำธรรมนูญครอบครัวเพื่อป้องกันความขัดแย้ง และการวางแผนพินัยกรรม ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการรักษาความมั่งคั่งของธุรกิจ และความสัมพันธ์ในครอบครัว

 

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี เราได้ช่วยธุรกิจครอบครัวทุกขนาดกว่า 500 ธุรกิจให้มีความมั่นคง และเติบโต ผ่านทางการปรึกษาแบบส่วนตัว การเดินสายเป็นวิทยากรทั่วประเทศ และคอร์สสัมมนาของเรา

เรื่องภายในครอบครัว ไม่รู้จะปรึกษาใคร ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสิ

หรือ

Idolplanner Co., ltd.

Address

1055/577 State Tower 29th Fl.
Silom Rd., Bangrak
Bangkok 10500

Contact

Tel: 02 010 8823

Follow

  • Facebook
  • YouTube

©2020 by Idolplanner Co., Ltd.