top of page

The Family Business Seminar

ทำอย่างไรให้ธุรกิจครอบครัวแข็งแรง

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

รายละเอียดเนื้อหาในสัมมนา

Module 1

เส้นทางธุรกิจครอบครัวและอุปสรรคสำคัญ

 • อุปสรรคของธุรกิจครอบครัวในแต่ละรุ่น มีอะไรบ้าง  จากรุ่นก่อนตั้ง รวมไปถึงรุ่นที่สืบสานต่อ

 • การวางแผนทางเลือกในอนาคต การกำหนดทิศทางสำหรับธุรกิจครอบครัว

Module 4

ธรรมนูญครอบครัว เริ่มเขียนอย่างไร ?

 • ความสำคัญของธรรมนูญครอบครัว ทำไมธุรกิจที่มีธรรมนูญครอบครัวถึงอยู่ได้ยาวนาน และมีความยั่งยืน

 • จะเริ่มเขียนธรรมนูญครอบครัวอย่างไร ให้เหมาะกับธุรกิจครอบครัวของคุณ

 • ประเด็นสำคัญที่ขาดไม่ได้ ที่ต้องมีในธรรมนูญครอบครัว ข้อตกลงระหว่างสมาชิกในธุรกิจต้องทำมีอะไรบ้าง

 • ทำอย่างไรให้ธรรมนูญครอบครัวมีประสิทธิภาพ นำไปใช้ได้จริงรุ่นสู่รุ่น

 • ควรเริ่มทำธรรมนูญครอบครัวเมื่อใด และหลังจัดทำไปแล้วควรทำอย่างไรต่อ

Module 2

ทำอย่างไรให้ธุรกิจครอบครัวแข็งแรง

 • ธุรกิจครอบครัวที่สร้างมาจนเติบโต แต่ทำไมมักส่งต่อไปได้ไม่เกิน 3 รุ่น จึงล่มสลาย?

 • ปัญหาที่คนทำธุรกิจครอบครัวมักละเลยในการบริหารจัดการ

 • จะสร้าง Balance ระหว่างสมาชิกในครอบครัว กับธุรกิจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

Module 3

เครื่องมือสำคัญที่ช่วยบริหารจัดการธุรกิจครอบครัว

 • เครื่องมือที่ช่วยบริหารจัดการให้ธุรกิจครอบครัวแข็งแรงมีอะไรบ้าง

 • บริหารธุรกิจครอบครัวให้เป็นระบบ มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ต้องทำอย่างไร
   

 • วิธีใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

Module 5

การจัดตั้ง บริษัท Holding Company ของครอบครัว 

 • กลไกสำคัญ หลักการทำงานของ บริษัทโฮลดิ้ง  และการปรับโครงสร้างธุรกิจเป็น โครงสร้าง  บริษัทโฮลดิ้ง

 • บริษัทโฮลดิ้ง มีบทบาทสำคัญอย่างไรในธุรกิจครอบครัว ทำไมจึงเป็นที่นิยมอย่างสูงในปัจจุบัน

 • ธุรกิจครอบครัวของคุณเหมาะสมที่จะจัดตั้ง บริษัทโฮลดิ้งหรือไม่ มีประเด็นอะไรที่ต้องพิจารณาบ้าง

 • จัดตั้ง บริษัทโฮลดิ้ง ต้องทำอย่างไร หลังจัดตั้งแล้วจะบริหารอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Module  6

Succession Plan การวางแผนทายาทธุรกิจ

 • การสร้างแผนสืบทอด สำคัญอย่างไรในธุรกิจครอบครัว ทำไมจึงต้องเริ่มทำทันที

 • เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สืบทอด มีประเด็นอะไรบ้างที่ต้องพิจารณา

 • ระยะเวลาที่เหมาะสมในการสร้างแผนสืบทอด รวมไปถึงการคัดเลือกทายาทธุรกิจ  ควรจะเป็นเท่าใด

 • วิธีการสร้างแผนสำรองในกรณีเกิดเหตุไม่คาดคิดกับผู้นำธุรกิจ

คุณจะไม่ได้แค่ฟังบรรยาย

Idol Planner Consulting เราเชื่อในการลงมือทำจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่มากกว่าเดิม ดังนั้นนอกจากการฟังบรรยายจากวิทยากร 

ภายในสัมมนา เราจะมีการจัด Session ต่างๆเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้นำข้อมูลที่เรียนรู้ไปลองปฏิบัติจริง โดยมีวิทยากรเป็นผู้ชี้แนะให้กับคุณอีกด้วย

ทดสอบประเมินความเสี่ยงของธุรกิจคุณ

แบบทดสอบนี้จะช่วยให้คุณวัดระดับความเสี่ยงในธุรกิจของคุณ เพื่อที่คุณจะได้เข้าใจถึงภาพรวม และปัญหาที่อาจซ่อนอยู่ในธุรกิจครอบครัวของคุณ

Workshop เขียนธรรมนูญครอบครัว

หลายท่านรู้จักธรรมนูญครอบครัว แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเขียนอย่างไรดี ประเด็นอะไรบ้างที่ควรนำมาเขียน ข้อตกลงอะไรบ้างที่ต้องกำหนดให้ชัดเจนในธรรมนูญครอบครัว

 

ใน Session นี้วิทยากรจะมาช่วยวางรากฐานของธรรมนูญครอบครัวให้เหมาะสมกับครอบครัวของคุณ

Checklist ประเด็นที่สำคัญในการเขียนธรรมนูญครอบครัว

หลังจบ Session การเขียนธรรมนูญครอบครัว  ทางเราจะมี Checklist ประเด็นสำคัญที่ควรมีในธรรมนูญครอบครัว โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์จริง ในการจัดทำธรรมนูญครอบครัว

moneyexpo.jpg

วิทยากรผู้บรรยาย

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me.

autumn-7-standard.jpg

สถานที่สัมมนา

Autumn Conference Room

Chatrium Residence Sathorn

ชาเทรียม เรสซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพฯ

 

291 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์
24 ถนนสาทร
กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย

Agenda

APRIL 24

9:30

Meet & Greet

12:00

Sessions Stage

13:00

Lunch

14:00

Networking

16:00

Q & A Session

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสัมมนา

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนา

สำหรับ

 • ประธานกรรมการ

 • ผู้ที่เป็นทายาทของธุรกิจครอบครัว

candidate-qualification-job-interview_25
NYC Skyline BW

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

โปรดกรอกฟอร์มด้านล่าง

Thanks for submitting!

sign up
bottom of page