top of page

Exit Plan

บริการวางแผนเพิ่มมูลค่าธุรกิจและสร้างแผนเกษียณ

Exit Strategy เป็นแผนหรือกลยุทธ์ที่บริษัทจะต้องคิดเผื่อไว้สำหรับรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข สภาพแวดล้อมในช่วงเวลานั้น แต่โดยรวมจะหมายถึงการที่เจ้าของกิจการขายหรือลดสัดส่วนความเป็นเจ้าของให้กับนักลงทุน หรือกิจการอื่น รวมไปถึงการส่งต่อธุรกิจให้แก่ทายาท

Exit Plan

" การ Exit ของเจ้าของธุรกิจอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การวางแผนจึงไม่ใช่การมองแค่มูลค่าของธุรกิจเท่านั้น แต่หากจะต้องดำเนินการควบคู่กับการเงินส่วนบุคคลด้วย ยิ่งมีเวลาในการเตรียมตัวนานมากขึ้นเท่าไร ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากกว่า และทำให้เราสามารถส่งผ่านประสบการณ์ที่มีคุณค่านี้ให้แก่ผู้สืบทอดในรุ่นต่อไปได้อีกด้วย "

ทำไมต้องมีการสร้าง Exit Plan?

businessman-going-exit-door-sign-emergency-business-solution-exit-strategy-concept-leaving
true-119530_edited_edited.png

เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบกับกิจการในอนาคต

true-119530_edited_edited.png

เพื่อเตรียมการขายหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนของกิจการให้แก่บุคคลภายนอกอย่างมีมูลค่าและสร้างความน่าดึงดูดแก่นักลงทุน

true-119530_edited_edited.png

เป็นการสร้างแผนธุรกิจ (Business Plan) ที่มีแผนตั้งแต่ต้นทางจนสุดทาง มิใช่แค่การขยายธุรกิจ แต่ครอบคลุมไปถึงการเตรียมผู้สืบทอดอีกด้วย

true-119530_edited_edited.png

เพื่อเตรียมแผนการเงินหลังเกษียณของเจ้าของหลังออกจากธุรกิจ

นอกจากนี้เป้าหมายสำคัญของการจัดทำ Exit Plan คือ การวางแผนการเงินของเจ้าของหลังจากออกจากธุรกิจ เพราะเมื่อถึงเวลานั้น เราอาจจะไม่มีรายได้จากเงินเดือนหรือเงินปันผลจากบริษัทที่เราเป็นเจ้าของอีกต่อไป จึงจำเป็นต้องมีแผนการเงินเพื่อการเกษียณให้ชัดเจน สิ่งเหล่านี้ที่ปรึกษาการเงินจะสามารถช่วยเราได้ ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณเงินที่จะต้องใช้จ่าย ที่มาของรายได้ รูปแบบการเก็บออมหรือการลงทุน เป็นต้น

Anchor 1

ทำไมต้องสร้าง Exit Plan กับ IPC ?

confused-businessman-businessman-questio

เราสร้างแผน
ครอบคลุมสำหรับอนาคต

 เราช่วยสร้างแผน exit ล่วงหน้าก่อนมีปัญหา ทำให้เจ้าของธุรกิจรู้ว่า อนาคตเมื่อถึงเวลาเราจะออกจากธุรกิจอย่างไร

 

ไม่ว่าสถานการณ์แบบไหน จะต้องไม่มีปัญหาการจัดการด้านทรัพย์สินของธุรกิจรวมถึงการเงินหลังออกจากธุรกิจ

เรามีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง

 เรามีพันธมิตรทางธุรกิจที่จะช่วยหาแหล่งเงินทุน ไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืม การร่วมทุน (M&A)  การขายหุ้น ไปจนถึงการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO)

เรามีมุมมองที่รอบด้านกว่า

เราช่วยเจ้าของธุรกิจเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ด้วยการมองรอบด้าน 360 องศา ทำให้เห็นปัญหาและพัฒนาต่อยอดทุนที่มี ให้เกิดการเพิ่มมูลค่าในทุกๆ ด้าน  มีการจัดวางโครงสร้างธุรกิจ

และจัดการด้านภาษีทั้งระหว่างดำเนินกิจการไปจนถึงกระบวนการส่งต่อ หรือขายหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่บุคคลภายนอก

เรามีทีมที่ชำนาญเฉพาะทาง

เรามีทีมงานที่มีความชำนาญรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น บัญชี ภาษี การประเมินมูลค่ากิจการ และกฎหมาย ในขณะที่การสร้าง Exit strategy โดยทั่วไปมักมีการใช้เพียงแค่นักกลยุทธ์เป็นหลักเท่านั้น

สร้างแผนที่มีกระบวนการติดตามผลอย่างชัดเจน

เรามีจัดทำรายงาน กระบวนการในการติดตาม เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า จะได้ดำเนินการตามแผนจนถึงวัน exit

เราคือที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในด้านธุรกิจครอบครัว IDOL PLANNER CONSULTING จึงเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลง และความท้าทายใหม่ๆที่เจ้าของธุรกิจจะต้องเผชิญ ในปัจจุบันมีธุรกิจจำนวนมากที่ใช้โครงสร้างธุรกิจที่ไม่เหมาะสมในการประกอบกิจการ ทำให้ระบบการบริหารและการจัดการนั้นขาดประสิทธิภาพ เราเชื่อว่าการวางรากฐานที่ดีจะสามารถเติมเต็มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณได้

IDOL PLANNER CONSULTING มีผู้เชี่ยวชาญในด้านการปรับโครงสร้างองค์กร ภาษี กฎหมาย และการจัดการธุรกิจครอบครัว พันธกิจของเราคือการช่วยเหลือบริษัทของครอบครัวได้เติบโตและเราพร้อมที่จะเป็นส่วนสำคัญในการเติมเต็มศักยภาพของธุรกิจคุณ ผู้ที่สนใจด้านการปรับโครงสร้างองค์กร หรือจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง 

ลูกค้าบางส่วนที่ร่วมงานกับเรา

Picture1_edited.png
merito_edited.png
jrm_edited.png
gogi_edited.png
images_edited.png
estate_edited.png
legacy.gif
29738_1542004876668_edited_edited.png
cjgroup.png
logo-alp-group-682-145.png
hitech_edited.png
smeLs_20160811102606_edited.jpg
bottom of page