ภาษีมรดก ทำพินัยกรรม

จัดการวางแผนมรดก เขียนพินัยกรรม เพื่อที่คุณจะได้เกษียณอย่างสบายใจ

เราพร้อมช่วยเหลือด้านการเตรียมการส่งต่อทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ต่างๆของคุณ ให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักและห่วงใย  รวมถึงการจัดการด้าน Living Will ของคุณอีกด้วย

คุณรู้หรือไม่ ?

ถ้าหากคุณเกิดจากไปโดยกะทันหัน มรดกของคุณจะถูกจัดสรรตามกฎหมาย ซึ่งผู้รับมรดกอาจไม่ตรงความต้องการของคุณ

 

จัดการมรดก พินัยกรรม ในทุกด้าน

เราแตกต่างจากผู้อื่นตรงที่ เรามองรอบด้านมากกว่า  ไม่ใช่แค่การสร้างข้อตกลง

เรามีความรู้และประสบการณ์ตรงที่ครอบคลุมทุกประเด็น  ทำให้ลูกค้าได้บริการครบแบบ All in One  ไม่ต้องใช้คนจากหลายทีม ไม่เสียค่าใช้จ่ายหลายครั้ง  ในการดูแลความเชื่อมโยงแต่ละเรื่อง

วางแผนมรดก พินัยกรรม ทำไมถึงไม่ควรเขียนเอง?

พลาดประเด็นสำคัญ

พินัยกรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีรายละเอียดที่เยอะ  เช่น ยิ่งคุณมีทรัพย์สินหลายอย่าง และต้องการทำเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนทำ การส่งต่อ ก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วย การที่ไม่มีที่ปรึกษาที่มองอย่างรอบด้าน อาจทำให้คุณพลาดประเด็นสำคัญได้

นำไปใช้ไม่ได้จริง

สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการเขียนพินัยกรรม คือความถูกต้องที่สอดคล้องกับข้อกฎหมาย ความผิดพลาดในการเขียนพินัยกรรมเอง หรือการไม่มีที่ปรึกษาที่มีความรู้เรื่องข้อกฎหมายอาจทำให้พินัยกรรมที่คุณเขียนนั้นมีช่องโหว่ ไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง และเสี่ยงในการถูกฟ้องร้องในภายหลัง เกิดเป็นความบาดหมางขึ้นได้

ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

การเขียนพินัยกรรมเอง อาจทำให้คุณไม่ได้นำสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่คุณอาจจะได้รับ เช่น 

การทำประกันชีวิต ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งในการวางแผนมรดก ซึ่งสินไหมมรณกรรมที่ได้จากประกันชีวิตจะได้รับยกเว้นภาษี นอกจากนี้ เงินประกันนั้นจะไม่ถูกรวมเข้ากับกองมรดก จึงสามารถส่งต่อให้แก่ผู้รับมรดกได้เลยโดยไม่ต้องรอการจัดการมรดกผู้รับผลประโยชน์ยังได้รับเงินอย่างรวดเร็ว

เหตุผลสำคัญที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ

ในการวางแผนมรดก และ จัดทำพินัยกรรม  มีดังนี้

ส่งต่อมรดกถูกคน แถมลดภาระค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย

ในกรณีที่ไม่มีการเตรียมการในเรื่องดังกล่าว  หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน  สิ่งต่างๆ นั้นก็จะถูกบริหารจัดการโดยอำนาจทางกฎหมาย ซึ่งการส่งต่อทรัพย์สินอาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการ และสร้างปัญหาความวุ่นวายในการบริหารจัดการให้แก่คนในครอบครัว  รวมถึงมีค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็น  เช่น ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย ค่าวิชาชีพของนักกฎหมาย  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่แพง และมีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่าการวางแผนมรดกอย่างมาก แต่คุณสามารถป้องกันได้ถ้าคุณมีการเตรียมการ

ส่งต่อราบรื่น ยุติธรรม ธุรกิจพร้อมเดินหน้าต่อ

ถ้าเรามีทรัพย์สินหรือมีหนี้สินที่จะต้องจัดการหลังการเสียชีวิต ก็ควรที่จะมีการ

เตรียมการ  เพราะไม่เช่นนั้น  ผู้จัดการมรดกก็จะตัดสินใจไม่ถูกว่าควรจะแบ่งทรัพย์สินอะไรให้กับทายาทคนไหนเพื่อความเหมาะสม อะไรที่ควรจะขายไปเพื่อจัดการกับค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินต่างๆ 

ยิ่งในกรณีที่มีหนี้สินทางการค้า  ก็สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมการส่งต่อ “หนี้สิน” ที่สร้างในรุ่นเรา  แต่ต้องโอนภาระนี้ให้รุ่นต่อไปจัดการต่อ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่องสภาพคล่องธุรกิจตามมาในอนาคต

ภาษีจากการให้ และภาษีมรดก
เรื่องสำคัญที่ต้องเตรียมการ

ปัจจุบัน รัฐบาลมีการเก็บภาษีการให้และภาษีมรดก  ถ้าเรามีการเตรียมพร้อมและการบริหารการส่งต่อมรดกที่ดี สามารถช่วยประหยัดภาษีได้เป็นจำนวนมาก  เช่น การทยอยส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมโดยไม่เกินจำนวนที่ต้องเสียภาษีการรับการให้ โดยพิจารณารายละเอียดกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องอื่นอาจรอได้ แต่มรดกและพินัยกรรม รอไม่ได้

เพราะพรุ่งนี้อาจสายเกินไป

Idolplanner Co., ltd.

Address

1055/577 State Tower 29th Fl.
Silom Rd., Bangrak
Bangkok 10500

Contact

Tel: 02 010 8823

Follow

  • Facebook
  • YouTube

©2020 by Idolplanner Co., Ltd.