วางระบบภาษี

สำหรับธุรกิจของคุณ

จัดการระบบภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ

บริการภาษีธุรกิจ ของเรามาพร้อมกลยุทธ์ ที่ช่วยให้คุณประหยัดภาษีอย่างสูงสุด โดยถูกต้องตามกฎหมาย

คุณรู้หรือไม่ ?

รายจ่ายบางอย่างสามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า ทำให้ประหยัดภาษีไปเท่ากับ 40%

 

เสียภาษีถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจำนวนน้อยที่สุด โดยไม่อาศัยการหลีกเลี่ยงภาษีอากร

ภาษีนิติบุคคล

วางแผนรายได้

วางแผนรายจ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภาษี-สวัสดิการ กรรมการบริษัท

ภาษีอสังหาริมทรัพย์

กฎหมายแรงงาน

จัดทำข้อบังคับพนักงาน        

ปรับโครงสร้างระบบภาษีของคุณให้มีประสิทธิภาพ วันนี้

ลดความผิดพลาด

แนะนำกฎ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติทางภาษีที่เกี่ยวข้อง ป้องกันความผิดพลาดในด้านภาษี รวมถึงอุดรอยรั่วในระบบภาษีของคุณ

เพิ่มผลประโยชน์

วางกลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์จากมาตรการจากสรรพากร เพื่อนำมาช่วยลดภาระภาษีให้คุณ

จัดการโครงสร้าง

วางแผนภาษีทั้งระยะสั้น-ระยะยาว  เพื่อช่วยลดตุ้นทุนธุรกิจ รวมถึงอุดรอยรั่วในระบบภาษีของคุณทำให้คุณสามารถโฟกัสกับธุรกิจได้อย่างเต็มที่

คุณกำลังแบกรับภาระภาษีเกินตัวอยู่หรือไม่ ?

Idolplanner Co., ltd.

Address

1055/577 State Tower 29th Fl.
Silom Rd., Bangrak
Bangkok 10500

Contact

Tel: 02 010 8823

Follow

  • Facebook
  • YouTube

©2021 by Idolplanner Co., Ltd.