top of page

 

BUSINESS STRUCTURING 

บริการปรึกษาการวางโครงสร้างให้กับธุรกิจของท่าน

การวางโครงสร้างทางธุรกิจเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกธุรกิจ  ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับการปลูกบ้านสักหลังหนึ่ง  ต้องเริ่มจากการวางคอนเซปบ้าน แล้วให้สถาปนิกออกแบบ (การวางโครงสร้าง)  ก่อนจะไปถึงเรื่องการตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ (การวางแผนภาษี)  ออกแบบบ้านผิดก็อาจจะทำให้บ้านไม่แข็งแรง และสามารถพังทลายได้ทุกเมื่อ

โครงสร้างธุรกิจ.png
zzz.png

GROW

ธุรกิจของท่านจะมีความพร้อมที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้น

zzz.png

TRANSPARENT

จัดโครงสร้างรายได้-รายจ่ายที่เหมาะสม ตรวจสอบความชัดเจน และความโปร่งใสของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

zzz.png

LOWER RISKS

ลดความเสี่ยงของในการประกอบกิจการ

zzz.png

SAVE

มีโครงสร้างเงินทุนที่ช่วยประหยัดภาษีอย่างสูงสุดในทั้งระยะสั้น และระยะยาว

zzz.png

RIGHT SUCCESSOR

มีแผนการสืบทอดและการส่งต่อธุรกิจ ที่ยั่งยืน ทำให้สามารถดำเนินกิจการได้ในระยะยาว

zzz.png

SAFE

มีระบบภาษีที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากรไม่ถูกเรียกตรวจสอบภาษี

ครบวงจร.png
xxxx.png

ติดต่อเรา

1055/577 State Tower 29th Fl.Silom Rd., Bangrak Bangkok 10500
Tel: 02 010 8823  |   info@idolplanner.com

Screen Shot 2563-04-07 at 20.20.39.png

คุณณรงค์ อุ่นศรีทรัพย์ 

บริษัท แบตเตอรี่เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

"มีความประทับใจอย่างมากกับการให้ความรู้ในด้านของภาษียุคใหม่และความรู้ด้านการเงิน การบริหารจัดการด้านภาษีเพิมขึ้นอย่างเข้าใจง่ายๆ ทั้งที่เป็นเรื่องยาก จึงขอขอบคุณในครั้งนี้อย่างสูงและยินดีที่จะรับความรู้ใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะครับ"

Screen Shot 2563-04-07 at 20.22.51.png

คุณประสาร บุนฑารักษ์
บริษัท จี.ไอ.เอฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

"ขอขอบคุณในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปปฎิบัติได้จริง มีความครบถ้วน ครอบคลุมทุกประเด็นโดยเฉพาะในด้านการวางแผนภาษี และยังคอยดูแล ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง"

Screen Shot 2563-04-07 at 21.17.43.png

คุณสจิตกมลรัตน์  โสภณอุดมพร

บริษัท ทีเอช เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เป็นที่ปรึกษาที่ดีตลอดมา คอยให้คำแนะนำตั้งแต่รู้จักกันมา ตั้งแต่เรื่องบัญชี ภาษี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ไปถึงเรื่องการจัดการมรดกให้กับครอบครัว เมื่อสามีเสียชีวิต การรวบรวมทรัพย์สินต่างๆ การจัดสรรได้อย่างลงตัว การเรียนรู้จากประสบการณ์และคำแนะนำที่ดีจากอาจารย์ ถือเป็นโชคดีที่ได้รู้จักกับอาจารย์ ขอบคุณอาจารย์นะคะ

จัดการทรัพย์สิน

วางระบบ แยกประเภททรัพย์สินธุรกิจและทรัพย์สินครอบครัว

รายได้ธุรกิจและ

การลงทุนต่อยอดรายได้

ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนภาษีรายได้หลัก รายได้อื่น และการลงทุนของเงินจากธุรกิจ

โครงสร้างเงินทุน

จัดการวางระบบโครงสร้างเงินทุน พร้อมวางแผนด้านภาษี เพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจ

โครงสร้างการถือหุ้น

และการส่งต่อ

วางโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท หรือ ระหว่างบริษัทในเครือ รวมถึงสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น พินัยกรรมระดับครอบครัว เพื่อการส่งต่อทรัพย์สินในอนาคต

รายจ่ายธุรกิจ

(การจ่ายเงินปันผล)

บริการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านรายจ่ายทางการเงินของธุรกิจพร้อมวางแผนการดำเนินงานด้านภาษี 

bottom of page