top of page

ABOUT US

Idol Planner Consulting เป็นบริษัทที่ปรึกษา สำหรับธุรกิจครอบครัวและธุรกิจกงสีโดยเฉพาะ จุดเด่นของเราคือการเป็นที่ปรึกษาแบบ One-Stop Service โดยใช้มุมมองแบบองค์รวมในการให้คำแนะนำตั้งแต่ต้นทางไปจนสุดทางของการจัดการ บริการของเราครอบคลุมทุกด้านเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวและกงสี

การจัดการโครงสร้างธุรกิจ ธรรมนูญครอบครัว ภาษี กฎหมายธุรกิจ การเงิน อสังหาริมทรัพย์ การลงทุน และการบริหารความมั่งคั่งของธุรกิจ คืองานถนัดของเรา

HOW WE OPERATE

 • บริการเฉพาะทาง - เราเชื่อว่าลูกค้าของเรานั้นมีความต้องการที่หลากหลาย ดังนั้นรูปแบบการบริการของ Idol Planner Consulting จึงเป็นแบบ Client-Centric โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าของเราได้รับบริการที่ออกแบบมาเพื่อให้มีความเหมาะสมที่สุดกับธุรกิจของครอบครัวและความต้องการส่วนตัวของลูกค้า

 

 • วัดผลได้ - Idol Planner Consulting เชื่อว่าการทำงานที่ดีจะต้องมีการวัดผลด้านประสิทธิภาพที่ชัดเจน ดังนั้น ลูกค้าของเราสามารถมั่นใจได้ว่าบริการของเรานั้นจะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้

 

 • ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ - เรายึดถือในหลักของความถูกต้องและเหมาะสม ทั้งในทางศีลธรรมและกฎหมาย ดังนั้นการทำงานทุกขั้นตอนของเรามีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

 

 • ใส่ใจ -  เรามุ่งหวังที่จะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของเราทุกคนในระยะยาว เพื่อที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลและส่งเสริมให้ลูกค้าเติบโตไปพร้อมกัน เราพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือให้ธุรกิจของลูกค้าเราเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับเรา

blue-buildings_23-2147505265.png

ธุรกิจครอบครัว

 • บริหารจัดโครงสร้างธุรกิจอย่างครบวงจร

 • จัดการโครงสร้างเงินทุน

 • วิเคราะห์งบการเงินกิจการ

 • เพิ่มโอกาสในการลงทุนต่อยอดรายได้ วางแผนด้านรายจ่าย

 • การจ่ายเงินปันผล

 • โครงสร้างการถือหุ้นและการส่งต่อ

family.png

ครอบครัว

 • ป้องกันความขัดแย้งในครอบครัว บริหารจัดการกงสีอย่างมีประสิทธิภาพ

 • จัดทำธรรมนูญครอบครัว เพื่อกำหนดกฎและกติกาครอบครัว

 • วางแผนมรดก

 • จัดทำพินัยกรรม

 • กำหนดสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น 

asset.jgp.png

ทรัพย์สินครอบครัว

 • บริหารจัดการทรัพย์สินอสังหารัมทรัพย์

 • จัดการระบบการถือครอง และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 

 • วางแผนภาษีแบบครบวงจร 

ทำไมต้อง IDOL PLANNER CONSULTING ?

ด้วยประสบการณ์ที่ทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจครอบครัวเป็นเวลากว่า 20 ปี  ทีมงานเรามีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจครอบครัว ภาษี กฎหมาย รวมถึงการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เราแตกต่างจากผู้อื่นตรงที่ เรามองรอบด้านมากกว่าในธุรกิจ เรามีความรู้และประสบการณ์ตรงที่ครอบคลุมทุกประเด็น 

 

ทำให้ระบบการทำงานและการสื่อสารของเรามีประสิทธิภาพ และรวดเร็วกว่า   ลูกค้าของเราทุกคนจะได้บริการครบแบบ All in One  เพื่อดูแลความเชื่อมโยงแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ   คุณจะสามารถมั่นใจได้เลยว่าทีมงานจากไอดอลแพลนเนอร์ทุกคน จะมอบผลลัพธ์ที่เกินความคาดหมายให่้กับคุณได้อย่างแน่นอน

 

พร้อมที่จะเสริมเหล็กกล้าให้กับธุรกิจของคุณหรือยัง? 

ติดต่อเราบริษัท Idol Planner Consulting ตอนนี้เลย 

bottom of page