top of page

ธุรกิจครอบครัว-กงสี

คืองานถนัดของเรา

IDOL PLANNER CONSULTING พร้อมช่วยสร้างความชัดเจนและความเป็นมืออาชีพให้กับธุรกิจครอบครัว ด้วยโซลูชั่นที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจครอบครัวโดยเฉพาะ

 

พันธกิจของเราคือการช่วยเหลือให้ธุรกิจของครอบครัวคุณเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นปึกแผ่นให้กับครอบครัวของคุณ

cover%20photo_edited.png

บริการของเราออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจของครอบครัวคุณโดยเฉพาะ

เราได้ช่วยบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวมากว่า 20 ปี

Our Services

บริหารจัดการทรัพย์สินของธุรกิจครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการใช้  "HOLDING COMPANY"

เราช่วยคุณด้านการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง และปรับโครงสร้างธุรกิจให้เหมาะสมกับธุรกิจครอบครัว

สำหรับธุรกิจครอบครัวขนาดกลางขึ้นไป บริษัทโฮลดิ้ง ถือเป็นกลยุทธ์ที่ใช้จัดการบริหารทรัพย์สินให้แก่สมาชิกในธุรกิจครอบครัว และบริษัทอื่นๆในเครือ

 

รวมถึงยังใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการด้านส่งต่อทรัพย์สินให้กับคนในครอบครัว ป้องกันความเสี่ยงต่างๆของกิจการของคุณ

pie-chart-presentation-template-with-4-v
จัดตั้ง-วางแผน บริษัทโฮลดิ้ง

สร้างข้อตกลง-แนวทางปฏิบัติที่เป็นทางการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนสำหรับสมาชิกในธุรกิจครอบครัวด้วย "ธรรมนูญครอบครัว"

เราช่วยคุณกำหนดนโยบายที่สำคัญสำหรับธุรกิจของครอบครัว เพื่อสร้างระบบการบริหารที่มีความเป็นมาตรฐาน

การที่ธุรกิจครอบครัว มีสมาชิกครอบครัวหลายคน  มีทั้งคนที่ทำงานในธุรกิจครอบครัว กับคนที่ไม่ได้ทำงานในธุรกิจครอบครัว 

เรื่องที่ต้องบริหารจัดการและปกครองคนในครอบครัวมีความเกี่ยวพันกัน ทั้งเรื่องของการทำงาน การจัดการธุรกิจ รวมไปถึงการอยู่ร่วมกันของคนในครอบครัว โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือเงิน  ซึ่งเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนสำหรับหลายครอบครัว แต่เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่  ไม่สามารถยืนหยัดไปยังรุ่นต่อๆไปได้  

fam charter pic_edited.png
เขียนธรรมนูญครอบครัว สำหรับธุรกิจครอบครัว-กงสี

ปรับโครงสร้างธุรกิจ

การจัดโครงสร้างธุรกิจอย่างเป็นระบบ จะทำให้ธุรกิจของคุณมีความพร้อมที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้น จำกัดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ สามารถดำเนินกิจการได้ในระยะยาวอย่างราบรื่น ลดค่าใช้จ่ายภาษีได้จำนวนมากทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ดังนั้น การจัดวางโครงสร้างธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกธุรกิจ

blue-buildings_23-2147505265.png
flat-icon-on-stylish-background-pie-char

ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น

business-handshake-contract-agreement-fl

ควบ-โอนกิจการ

yupiramos170906041.png

วิเคราะห์งบการเงิน

last-will-icon-in-flat-style-isolated-on

Succession Planning

เป็นกระบวนการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งต่อธุรกิจไปยังรุ่นต่อไปในอนาคต โดยครอบคลุมถึงประเด็นที่สำคัญในด้านต่างๆ เช่น ตำแหน่งผู้นำ กรรมสิทธิ์ ระบบในการบริหาร รวมถึงการจัดการทรัพย์สินของครอบครัว 

ปรับโครงสร้างธุรกิจ

ประสบการณ์มากกว่า

20 ปี

ให้คำปรึกษา

500

ครอบครัว

กว่า

จากหลากหลายอุตสาหกรรม

จากลูกค้าของเรา

236038559_4277602378960229_8692661172473471237_n.jpg

สามเสนวิลล่า

"ขอขอบคุณ คุณปภาสร และทีมงาน บริษัท ไอดอลแพลนเนอร์ จำกัด ที่ได้เข้ามาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบบัญชี การวางแผนภาษี และ Holding Company ที่เราพยายามแก้ไขปัญหากันมานานมาก แต่หลังจากที่ได้รับคำปรึกษาจาก ไอดอลแพลเนอร์ แล้วกลับกลายเป็นว่าเรื่องที่เราติดปัญหากันมาเป็นปี ๆ กลับแก้ไขได้ในระยะเวลาเพียงแค่ 2 วันเท่านั้นคุณปภาสรเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถจริง ๆ และขอขอบคุณจากใจอีกครั้งครับ"

สุวิทัศท์ สุรสิงห์โตทอง

ประธานกรรมการ

พร้อมที่จะเสริมเหล็กกล้าให้กับธุรกิจและครอบครัว ของคุณหรือยัง? 

ติดต่อบริษัท IDOL PLANNER ตอนนี้เลย แล้วมาดูกันว่าทำไมลูกค้าต่างยกให้เราเป็น

หนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัวที่ดีที่สุด

photo-1477959858617-67f85cf4f1df_edited_
กรุณากรอกข้อมูลอย่างครบถ้วน
เพื่อให้ทีมที่ปรึกษาติดต่อกลับหาคุณ

ผู้นำด้านการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวและกงสี 

favicon copy.jpg

Our Blog Posts

©Idol Planner Consulting
bottom of page