ธุรกิจครอบครัว-กงสี

คืองานถนัดของเรา

IDOL PLANNER CONSULTING พร้อมช่วยสร้างความชัดเจนและความเป็นมืออาชีพให้กับธุรกิจครอบครัว ด้วยโซลูชั่นที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจครอบครัวโดยเฉพาะ

 

พันธกิจของเราคือการช่วยเหลือให้ธุรกิจของครอบครัวคุณเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นปึกแผ่นให้กับครอบครัวของคุณ

cover%20photo_edited.png

บริการของเราออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจของครอบครัวคุณโดยเฉพาะ

เราได้ช่วยบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวมากว่า 20 ปี

Our Services

บริหารจัดการทรัพย์สินของธุรกิจครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการใช้  "HOLDING COMPANY"

เราช่วยคุณด้านการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง และปรับโครงสร้างธุรกิจให้เหมาะสมกับธุรกิจครอบครัว

สำหรับธุรกิจครอบครัวขนาดกลางขึ้นไป บริษัทโฮลดิ้ง ถือเป็นกลยุทธ์ที่ใช้จัดการบริหารทรัพย์สินให้แก่สมาชิกในธุรกิจครอบครัว และบริษัทอื่นๆในเครือ

 

รวมถึงยังใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการด้านส่งต่อทรัพย์สินให้กับคนในครอบครัว ป้องกันความเสี่ยงต่างๆของกิจการของคุณ

pngtree-real-estate-logo-png-image_78192
 

สร้างข้อตกลง-แนวทางปฏิบัติที่เป็นทางการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนสำหรับสมาชิกในธุรกิจครอบครัวด้วย "ธรรมนูญครอบครัว"

Screen Shot 2563-04-27 at 02.54.14.jpg

เราช่วยคุณกำหนดนโยบายที่สำคัญสำหรับธุรกิจของครอบครัว เพื่อสร้างระบบการบริหารที่มีความเป็นมาตรฐาน

การที่ธุรกิจครอบครัว มีสมาชิกครอบครัวหลายคน  มีทั้งคนที่ทำงานในธุรกิจครอบครัว กับคนที่ไม่ได้ทำงานในธุรกิจครอบครัว 

เรื่องที่ต้องบริหารจัดการและปกครองคนในครอบครัวมีความเกี่ยวพันกัน ทั้งเรื่องของการทำงาน การจัดการธุรกิจ รวมไปถึงการอยู่ร่วมกันของคนในครอบครัว โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือเงิน  ซึ่งเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนสำหรับหลายครอบครัว แต่เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่  ไม่สามารถยืนหยัดไปยังรุ่นต่อๆไปได้  

 

ปรับโครงสร้างธุรกิจ

การจัดโครงสร้างธุรกิจอย่างเป็นระบบ จะทำให้ธุรกิจของคุณมีความพร้อมที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้น จำกัดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ สามารถดำเนินกิจการได้ในระยะยาวอย่างราบรื่น ลดค่าใช้จ่ายภาษีได้จำนวนมากทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ดังนั้น การจัดวางโครงสร้างธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกธุรกิจ

blue-buildings_23-2147505265.png
flat-icon-on-stylish-background-pie-char

ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น

business-handshake-contract-agreement-fl

ควบ-โอนกิจการ

yupiramos170906041.png

วิเคราะห์งบการเงิน

last-will-icon-in-flat-style-isolated-on

Succession Planning

เป็นกระบวนการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งต่อธุรกิจไปยังรุ่นต่อไปในอนาคต โดยครอบคลุมถึงประเด็นที่สำคัญในด้านต่างๆ เช่น ตำแหน่งผู้นำ กรรมสิทธิ์ ระบบในการบริหาร รวมถึงการจัดการทรัพย์สินของครอบครัว 

 

ประสบการณ์มากกว่า

20 ปี

ให้คำปรึกษา

500

ครอบครัว

กว่า

จากหลากหลายอุตสาหกรรม

จากลูกค้าของเรา

estate_edited.png

บริษัท Estate Creation  จำกัด

"ประสบการณ์จากการใช้บริการที่ปรึกษาการจัดทำธรรมนูญครอบครัว การวางแผนภาษีอาการ และระบบบัญชี ของคุณปภาสร
แก้วกอบสิน และทีมงาน Idol Planner 


     “สิ่งแรกที่เห็นความแตกต่างจากผู้ที่เสนอบริการรายอื่นๆ คือการพูดคุยสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา เป็นกันเอง ทำให้เกิดความรู้สึกเชื่อมั่น ไว้วางใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ทั้งผู้รับและผู้ให้บริการต้องมีความเชื่อใจและไว้วางใจกัน เพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้เต็มที่ มิฉะนั้น ผลงานจะไม่ได้ตามที่คาดหวัง หรืออาจเสียเวลามากเกินควร”


    “ความรู้และประสบการณ์ด้านระบบบัญชีและกฎหมายภาษีของคุณปภาสรที่มีอย่างหลากหลาย และการที่มีลูกค้ามากมายในธุรกิจต่างๆ นอกจากจะทำให้สามารถทำความเข้าใจลักษณะของธุรกิจ ช่วยให้วางระบบได้ดีแล้ว ยังช่วยในการอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได้อีกด้วย”


     “กระบวนการในการจัดทำธรรมนูญครอบครัวมีความละเอียดอ่อน ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน ต้องอาศัยการสื่อสารที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ รวมทั้งในระหว่างสมาชิกครอบครัวของผู้รับบริการเองด้วย คุณปภาสรและทีมงานไอดอลแพลนเนอร์สามารถช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความสัมพันธ์ที่ดี ทำให้การจัดทำธรรมนูญครอบครัวของเราสำเร็จสมบูรณ์ได้ตามที่ตั้งใจ"

คุณมีชัย  ชุนหรักษ์โชติ

ประธานกรรมการ

พร้อมที่จะเสริมเหล็กกล้าให้กับธุรกิจและครอบครัว ของคุณหรือยัง? 

ติดต่อบริษัท IDOL PLANNER ตอนนี้เลย แล้วมาดูกันว่าทำไมลูกค้าต่างยกให้เราเป็น

หนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัวที่ดีที่สุด

photo-1477959858617-67f85cf4f1df_edited_
กรุณากรอกข้อมูลอย่างครบถ้วน
เพื่อให้ทีมที่ปรึกษาติดต่อกลับหาคุณ

ผู้นำด้านการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวและกงสี 

favicon copy.jpg

Our Blog Posts

คำถามที่พบบ่อย

ทำไมต้องใช้บริการที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัว?


ด้วยประสบการณ์ที่ทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจครอบครัวเป็นเวลากว่า 20 ปี ทีมงานเรามีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้าน ธุรกิจครอบครัว ภาษี กฎหมาย รวมถึงการลงทุนรูปแบบต่างๆ เราจึงมีประสบการณ์ที่รอบด้านกว่าที่อื่นๆ คุณจะได้รับความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่บริษัททั่วไปให้กับคุณไม่ได้ การมีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญจะสามารถช่วยขับเคลื่อนทั้งตัวธุรกิจ และ บุคลากรของคุณได้เป็นอย่างดี เรามั่นใจว่าบริการของเราสามารถช่วยให้คุณ : • เติมเต็มศักยภาพให้ธุรกิจครอบครัวของคุณ • ป้องกันปัญหาในธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต • สร้างระบบการบริหารภายในของธุรกิจครอบครัวให้มีความเป็นมาตรฐาน • ประหยัดเวลา แก้ปัญหาความซับซ้อนด้านการบริหาร • ลดภาระภาษี ค่าใช้จ่ายด้านภาษีที่คุณอาจมองข้ามไป • หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน ค่าปรับที่ไม่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ
บริการของ IDOL PLANNER CONSULTING เหมาะกับใคร?


• บริการของเราเหมาะกับธุรกิจครอบครัวทุกขนาด โดยลูกค้าของเรามีทั้งบริษัทครอบครัวที่เป็น SME และ บริษัท Corporate ขนาดใหญ่จากหลากหลายอุดสาหกรรม บริการของเรา: -ปรับโครงสร้างบริษัท และโครงสร้างภาษี -สร้างระบบจัดการทรัพย์สินในครอบครัว กำหนดนโยบายทรัพย์สินส่วนกลาง -ปรับโครงสร้าง และจัดตั้ง Holding Company -จัดทำธรรมนูญครอบครัว -วางระบบภาษีนิติบุคคล และบุคคล -สร้างแผนสืบทอด-ส่งต่อธุรกิจ • บริการของเรารวมถึงตัวบุคคลอีกด้วย เรามีบริการวางแผนภาษีส่วนบุคคลแบบครบวงจร รวมถึงบริการวางแผนในด้าน: -เกษียนอายุ -การศึกษาบุตร -ลงทุน -ประกันชีวิต -วางแผนมรดก -ทำพินัยกรรม
กลุ่มธุรกิจครอบครัวใดบ้างที่ IDOL PLANNER CONSULTING ให้คำปรึกษา?


ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา IDOL PLANNER CONSULTING ได้มีโอกาสและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น

 • อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
 1. วัสดุก่อสร้าง
 2. รับเหมาก่อสร้าง
 3. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • สินค้าอุตสาหกรรม
 1. ยานยนต์
 2. วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรกลหนัก
 3. เหล็ก
 4. เครื่องมือการแพทย์
 • อุตสาหกรรมด้านบริการ
 1. พาณิชย์
 2. การท่องเที่ยวและสันทนาการ
 • เทคโนโลยี
 1. ชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิกส์
 2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • อุตสาหกรรมด้านพลังงาน
 1. พลังงานทางเลือก
 • อุตสาหกรรมด้านการเกษตร
 1. ธุรกิจการเกษตร
 • ธุรกิจผู้นำเข้า-ส่งออก
จากประสบการณ์ร่วมงานกับลูกค้าเราจึงเข้าใจถึงปัญหาและความท้าทายที่ธุรกิจครอบครัวมักพบเจอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาสำคัญของธุรกิจครอบครัว เช่น - การจัดการด้านบริหารในธุรกิจครอบครัว - การส่งต่อธุรกิจให้รุ่นต่อไป - การแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัว - การจัดการทรัพย์สิน - การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นกับผู้นำครอบครัว - มาตรการรองรับ สำหรับอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่าสูงต่อธุรกิจ

©Idol Planner Consulting